Föreskrifter om flygvädertjänst (MET)

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:95) om flygvädertjänst (MET) uppdateras.

I samband med tillämpning av Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/469 av den 14 februari 2020 om ändring av förordning (EU) nr 923/2012, förordning (EU) nr 139/2014 samt förordning (EU) 2017/373 vad gäller krav för flygledningstjänst/flygtrafik-tjänster, utformning av luftrumsstrukturer och datakvalitet, säkerhet på banan och om upphävande av förordning (EU) nr 73/2010, sker en uppdatering av föreskrifter för flygvädertjänst.

Föreskriften är beslutad, TSFS 2021:49, och träder i kraft den 12 augusti 2021

Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att kontakta
Ulrika Hjort, gruppledare
e-post: ulrika.hjort@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!