Föreskrifter om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:126) om flygtrafikledningstjänst (ATS) uppdateras.

I samband med tillämpning av Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/469 av den 14 februari 2020 om ändring av förordning (EU) nr 923/2012, förordning (EU) nr 139/2014 samt förordning (EU) 2017/373 vad gäller krav för flygledningstjänst/flygtrafik-tjänster, utformning av luftrumsstrukturer och datakvalitet, säkerhet på banan och om upphävande av förordning (EU) nr 73/2010 , sker en uppdatering av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst.

Föreskriften finns på ute på remiss fram till 20 september 2021.

Föreskriftens ikraftträdande planeras till 27 januari 2022.

Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att kontakta
Ulrika Hjort, gruppledare
e-post: ulrika.hjort@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!