Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:26) om UL-certifikat

Nu gällande föreskrifter (TSFS 2021:26) innehåller inte några bestämmelser för ultralätta helikoptrar. Arbetet syftar till att försöka ta fram bestämmelser för att även inkludera denna kategori luftfartyg i föreskrifterna.

Föreskriften planeras att skickas ut på remiss i januari 2022.

Föreskriftens ikraftträdande planeras till april 2022.

Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att kontakta
Sandra Aldin, gruppledare
e-post: sandra.aldin@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!