Nya föreskrifter om miljövärdighetsbevis och bullerkrav för mindre underljudsplan

2023-02-10

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter om miljövärdighetsbevis och bullerkrav för mindre underljudsplan, TSFS 2023:3.

Ikraftträdande

Författningen träder i kraft den 1 maj 2023.

Ta del av den nya författningen:

  • TSFS 2023:3 Transportstyrelsens föreskrifter om miljövärdighetsbevis och bullerkrav för mindre underljudsplan

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Marie Hankanen, sakkunnig
marie.hankanen@transportstyrelsen.se
010- 495 37 37

Niclas Friberg, sakkunnig
niclas.friberg@transportstyrelse.se
010- 495 45 88

Ingrid Almén, sakkunnig
ingrid.almen@transportstyrelsen.se
010- 495 36 17