Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:19) om drift av godkänd flygplats

2023-05-31

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:19) om drift av godkänd flygplats, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:22.

Definitionen av SNOWTAM i bilaga 1 till förordning (EU) nr 139/2014 har ändrats genom förordning (EU) 2022/2074 så att den anpassas till definitionen ICAO Annex 15 och även överensstämmer med definitionen i andra unionsrättsakter på området, t.ex. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/373.

Med anledning av detta, samt för att definitionen av SNOWTAM även ska vara samma i serie AGA som i serie ANS (där stillastående vatten redan finns med), har Transport-styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:19) om drift av godkänd flygplats ändrats.

Ikraftträdande

Ändringsförfattningen träder i kraft den 14 juni 2023.

Ta del av ändringen:

  • TSFS 2023:22 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:19) om drift av godkänd flygplats

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av föreskrifterna är ni välkomna att kontakta:

Mikael Hahn, flygplatsinspektör
mikael.hahn@transportstyrelsens.se
010-495 45 29