Nya föreskrifter om användning och utformning av luftrum och flygprocedurer

2018-12-12

Den nya författningen träder i kraft den 1 februari 2019 och upphäver Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:1) om användning och utformning av luftrum och flygprocedurer.

Om ni har frågor med anledning av de nya föreskrifterna är ni välkomna att kontakta

Linnéa Ekström, gruppledare
linnea.ekstrom@transportstyrelsen.se
010 - 495 36 30

Du hittar föreskrifterna TSFS 2018:98 i Transportstyrelsens föreskriftsdatabas.

Till toppen