Föreskrifter om radiotelefoni och fraseologi samt föreskrifter och allmänna råd om flygtrafikledningstjänst (ATS)

2019-04-05

De nya författningarna träder i kraft den 1 juni 2019.

Föreskrifterna om radiotelefoni och fraseologi har setts över som en följd av nya EU-regler. Med anledning av detta så har föreskrifterna (TSFS 2013:46) om radiotelefoni och fraseologi ersatts av (TSFS 2019:36). Ändringsföreskrifter till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:34) om flygtrafikledningstjänst (ATS) har också tagits fram (TSFS 2019:37).

Du hittar de nya föreskrifterna i Transportstyrelsens författningsdatabas.

Finns frågor gällande föreskrifterna kontakta oss.

Ulrika Hjort, gruppledare
e-post: ulrika.hjort@transportstyrelsen.se

Christopher Montecinos, sakkunnig ANS
e-post: christopher.montecinos@transportstyrelsen.se

Till toppen