Ändringar i avgiftsföreskrifterna TSFS 2016:105

2019-06-17

Ändringar i avgiftsföreskrifterna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2019:52, som träder i kraft den 1 juli 2019.

Ta del av de nya föreskrifterna, TSFS 2019:52

Här kan du läsa mer om avgifter inom luftfart.

Till toppen