Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

2023-02-15

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:5.

Ikraftträdande

Ändringsförfattningen träder i kraft den 15 februari 2023.

Ta del av ändringen:

  • TSFS 2023:5 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Här kan du läsa mer om avgifter inom luftfart