Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:113) om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll (GAS)

2018-07-01

Den nu gällande avgiftsnivån på 43,00 kr per avresande passagerare kommer att sänkas till 41,00 kr från och med den 1 september 2018.

Om ni har några frågor med anledning av föreskriftsändringen ber vi er kontakta

Johan Bång, projektledare
johan.bang@transportstyrelsen.se

Johnny Andersson, jurist
johnny.andersson@transportstyrelsen.se

Du hittar författningen, TSFS 2018:53, i Transportstyrelsens föreskriftsdatabas.

Till toppen