Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:155) om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten

2016-09-16

Den 15 oktober 2016 träder Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2016:95 i kraft. Föreskrifterna är ändringsföreskrifter till TSFS 2010:155.

De ändringar som har gjorts i föreskrifterna berör flyghinderanmälan , kvalitetskrav vid inmätning av hinderdata och hinderljus som utgörs av LED-ljus. I flera paragrafer har även ordet stödlinor bytts till stag för att ensa begreppen i Transportstyrelsens föreskrifter.

De ändringar som berör flyghinderanmälan innebär att rubriken för föreskrifterna ändras till att numera även omfatta flyghinderanmälan och att tillämpningsområdet för föreskrifterna ändras genom ett tillägg om att vid flyghinderanmälan ska föreskrifterna tillämpas om byggnaden eller anläggningens sammanlagda höjd kommer att överstiga 45 meter inom sammanhållen bebyggelse eller 20 meter inom annat område. En ny underrubrik, flyghinderanmälan, har lagts in i föreskrifterna. Under den rubriken har regler förts in om att en flyghinderanmälan ska lämnas på försvarsmaktens formulär. Där anges även vilka kvalitetskrav som gäller vid inmätning av objekt och vilken typ av information som ska lämnas av den som gör en flyghinderanmälan.

Beträffande LED-belysning har i § 24 ett tillägg gjorts som innebär att när hinderljusen utgörs av LED-ljus ska dessa förutom synligt ljus även utstråla IR-ljus inom ett våglängdsområde som är synligt för piloter som använder utrustning för mörkerseende (NVD). IR-ljuset ska lysa kontinuerligt om det synliga hinderljuset lyser med fast sken. I annat fall ska IR-ljuset blinka med samma frekvens som det synliga hinderljuset. Befintliga hinderljus av LED-typ som saknar IR-ljuskomponent ska vid förnyelse, byte eller reparation ersättas med en anordning som uppfyller kraven.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Eva Noréus, projektledare
eva.noreus@transportstyrelsen.se
Kristina Holmberg, ANS-inspektör
kristina.holmberg@transportstyrelsen.se
Roland Burman, flygplatsinspektör
roland.burman@transportstyrelsen.se
Charlotta af Forselles, jurist
charlotta.afForselles@transportstyrelsen.se

Du hittar föreskrifterna i Transportstyrelsens föreskriftsdatabas

Till toppen