Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

2021-06-23

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2021:52, som träder i kraft den 1 juli 2021.

Ta del av de nya föreskriften, TSFS 2021:52.

Här kan du läsa mer om avgifter inom luftfart.

Till toppen