Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:50) för flygbriefingtjänst (AIS)

2021-10-14

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2021:66 som träder i kraft den 27 januari 2022.

Du hittar de nya föreskrifterna i Transportstyrelsens författningsdatabas.

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av föreskrifterna är ni välkomna att kontakta

Ulrika Hjort, gruppledare
ulrika.hjort@transportstyrelsen.se
010-495 31 62

Helén Erikson, sakhandläggare
helen.erikson@transportstyrelsen.se
010-495 52 24

Ingrid Eriksson, sakhandläggare
ingrid.eriksson@transportstyrelsen.se
010-495 38 30

Johan Nilsson, jurist
johan.nilsson@transportstyrelsen.se
010-495 33 23

Till toppen