Nya nationella regler för flygplatser, serie AGA

2019-03-29

Den 1 maj 2019 träder följande föreskrifter och allmänna råd i kraft:

 • TSFS 2019:17 Transportstyrelsens föreskrifter om tillstånd att inrätta en flygplats
 • TSFS 2019:18 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om godkännande av flygplats
 • TSFS 2019:19 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om drift av godkänd flygplats
 • TSFS 2019:20 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsledning av godkänd flygplats
 • TSFS 2019:21 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hinderbegränsande ytor, begränsning och borttagning av hinder
 • TSFS 2019:22 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering och ljussättning av föremål som genomtränger flygplatsers hinderbegränsande ytor
 • TSFS 2019:23 Transportstyrelsens föreskrifter om utrustning och installationer på flygplats
 • TSFS 2019:24 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om visuella hjälpmedel för navigering på flygplats
 • TSFS 2019:25 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om beredskap för räddningsinsatser samt räddningstjänst på flygplats
 • TSFS 2019:26 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utformning och drift av flygplatser som inte kräver godkännande
 • TSFS 2019:27 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:155) om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten
 • TSFS 2019:28 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:79) om upphöjda helikopterflygplatser
 • TSFS 2019:31 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:137) om flygplatsdata
 • TSFS 2019:32 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:77) om helikopterflyg-platser på mark- eller vattenyta som kräver godkännande
 • TSFS 2019:33 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:79) om upphöjda helikopterflygplatser
 • TSFS 2019:34 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:80) om helikopterflyg-platser på plattformar och flytande konstruktioner som är omgivna av vatten

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av föreskrifterna är ni välkomna att kontakta

Linnéa Ekström, sektionen för luftrum och flygplatser
E-post: linnea.ekstrom@transportstyrelsen.se
Telefon: 010-495 36 30

Annika Sandström Johansson, juridiska sektionen för luftfart
E-post: annika.sandstromjohansson@transportstyrelsen.se
Telefon: 010-49 561 45

Ni hittar föreskrifterna i Transportstyrelsens föreskriftsdatabas

 

Till toppen