Aktuellt internationellt arbete

På den här sidan hittar du information om vilka frågor som just nu förhandlas eller diskuteras i de internationella organen inom luftfarten. Frågor som så småningom kan komma att leda till nya eller ändrade nationella regler i Sverige.

Alla förhandlingar förbereds grundligt, där Transportstyrelsen samlar in synpunkter från interna experter, branschen och andra intressenter, och sammanställer dem till svenska ståndpunkter. Ståndpunkterna stäms sedan av med och godkänns av regeringen innan de kan föras fram på ett möte. Utöver de ståndpunkter som gäller en viss individuell sakfråga har Sverige ett antal fasta prioriterade frågor som vi alltid tar med oss in i en förhandling, bland annat hållbarhet, jämställdhet och teknikneutralitet.

ICAO

Bland mycket annat är följande fråga på ICAO:s agenda:

  • I mars 2021 valde ICAO:s råd ny generalsekreterare till organisationen. Sverige har ingen plats i rådet och därmed inte någon rösträtt men har genom samarbetet i NORDICAO och ECAC möjlighet att delta i intervjuer med nominerade kandidater. Sverige vill att ICAO:s generalsekreterare arbetar med frågor som ökad transparens, effektivitet och ansvarsutkrävande samt driver frågor viktiga för luftfartens framtid, som miljö och säkerhet.

EU

Perioden januari-juni 2021 var Portugal ordförandeland i EU. Slovenien tog över 1 juli 2021. Av naturliga skäl är hanteringen av Covid-19 ordförandelandets främsta prioritering. I övrigt fokuserar man på revideringen av Single European Sky (SES 2+) samt koordinering inför ICAO-möten. Bland annat är följande frågor på agendan inom EU:

  • Corona-pandemin drabbar flyget hårt och EASA arbetar intensivt med att ensa de europeiska staternas arbete för att hindra smittspridning. EASA har tillsammans med European Centre for Disease Prevention and Control arbetat fram ett frivilligt protokoll för att standardisera kravbilden och 43 flygföretag använder den, vilket ska motsvara 50% av europeiskt flyg. Uppfyllandet av dessa rekommendationer ska sedan följas upp via rapporter från staterna till EASA.
  • Brexit och den framtida relationen mellan EU och Storbritannien för att säkerställa så få störningar inom luftfarten som möjligt. 
  • Kommissionen har föreslagit en rad förändringar i förordningarna om Single European Sky för att öka effektiviteten för flygtrafikledningen. För Sverige är den övergripande målsättningen en ökad effektivitet inom den europeiska flygtrafikledningen och att målen för kostnadseffektivitet, kapacitet, säkerhet och minskad miljöpåverkan kan nås. Samtidigt är det viktigt att inte äventyra den nationella effektivitet som finns med det svenska civil/militära flygtrafikledningssystemet.
  • EASA har lagt fram ett förslag till ramverk, U-space, för att även obemannade luftfartyg ska kunna utnyttja luftrummet för att utföra tjänster. Förslaget förväntas ge en betydande skjuts åt en spirande högteknologisk europeisk industri som även har miljöförbättringspotential.

Eurocontrol

Eurocontrol har arbetat fram ett "Financial Solidarity Measures-paket" för att underlätta ekonomiskt för flygbolag, flygtrafiktjänstleverantörer och medlemsstater under pandemin. Detta innebär att flygbolagens betalningar av undervägsavgifter skjuts på framtiden. Ett lån har förhandlats fram som medlemsstaterna kan utnyttja för att stötta flygtrafiktjänstleverantörer.