ECAC

Gå till ECACs webbplats, öppnas i nytt fönsterECAC (European Civil Aviation Conference) grundades 1955 av de europeiska länderna på initiativ av Europarådet och med ett aktivt stöd från ICAO. Europeiska stater som är medlemmar i ICAO kan ansöka om medlemskap i ECAC. Antalet medlemsstater är för närvarande 44. En lista över medlemsstater hittar du i menyn till vänster. Sverige representeras i ECAC huvudsakligen av Transportstyrelsen.

ECAC är ett samrådsorgan för europeiska luftfartsmyndigheter och har som målsättning att gynna utvecklingen av ett säkert, effektivt och uthålligt europeiskt flygtransportsystem. Arbetet i ECAC utförs i olika arbetsgrupper vari experter från medlemsländerna deltar. Exempel på arbetsgrupper som experter från Transportstyrelsen deltar i är ANCAT (Abatement of Nuisances caused by Air Transport), FAL (Facilitation) samt Legal Task Force där Anders Gradin från Transportstyrelsen för närvarande är ordförande. ECAC utfärdar resolutioner och rekommendationer. Dessa är inte rättsligt bindande för medlemsländerna utan måste inkorporeras i den nationella rättsordningen.

ECAC-dokument

ECAC har tagit fram ett antal policydokument och rekommendationer. Du får tillgång till dem via ECACs webbplats, se länk till höger. Klicka på "Publications, Meeting, Events", "ECAC Documents".