EASA

EU beslutade 2002 att inrätta en flygsäkerhetsmyndighet, EASA. Den påbörjade sin verksamhet under 2003 och hade inledningsvis uppdrag som rörde regelutveckling samt typ- och miljöcertifiering av luftfartyg.

Under 2008 utvidgades EASA:s uppdrag till att även omfatta regelutveckling med mera för pilotcertifikat, all slags flygverksamhet och säkerhet hos operatörer från länder utanför EU. Under 2009 har uppdraget ytterligare utökats med bland annat regelutveckling för flygtrafiktjänst och flygplatser. 

Läs om EASA:s regelprocess och det gällande regelverket.