Gemensamt säkerhetsintyg från 2020

Från 2020 kommer nya förordningar och ett nytt sätt att ansöka att börja gälla vid ansökan av gemensamt säkerhetsintyg.

Nedanför finner du en samling av förordningar, vägledningar och övrig information som gäller ansökan om gemensamt säkerhetsintyg efter fjärde järnvägspaketets inträde 2020.

Notera att länkarna inte ger en heltäckande bild av det regelverk som kommer att gälla, utan främst de som gäller vid ansökan. Länkarna leder till webbplatsen för Europeiska unionens järnvägsbyrå.

Vem granskar från 2020?

Från 2020 ska alla ansökningar om gemensamt säkerhetsintyg läggas in via one-stop shop (OSS). Om ni som järnvägsföretag enbart kommer att bedriva verksamhet i Sverige kommer ni ha möjligheten att välja om ni vill att Transportstyrelsen eller ERA ska granska ansökan. Ska ni trafikera andra EU-länder än Sverige kommer ERA automatiskt att granska er ansökan.

EU-förordningar som reglerar ansökan om gemensamt säkerhetsintyg

Författningsrubrik Nr
Upprättande av gemensamma säkerhetsmetoder för krav på säkerhetsstyrningssystem 2018/762
Fastställande av praktiska arrangemang för utfärdande av gemensamma säkerhetsintyg till järnvägsföretag 2018/763
De avgifter som ska betalas till Europeiska unionens järnvägsbyrå och villkoren för deras betalning 2018/764
Fastställande av arbetsordningen för överklagandenämnder vid Europeiska unionens järnvägsbyrå 2018/867

Vägledningar för sökande

ERA´s

Transportstyrelsen

Övrig information

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!