Undersidor


Järnväg

Sökresultat

7 publikationer

Analyser av olyckor i plankorsningar

Artikelnummer 2017/0053-7.4. Utgiven 2017-12-11.


Indikator för källbuller från trafik

Artikelnummer -. Utgiven 2014-07-01.


Säkerhetsrapport järnväg - Transportstyrelsens årsrapport för 2015

Den årliga rapporten om järnvägens säkerhet beskriver säkerhetsnivån i Sverige och redogör för Transportstyrelsens säkerhetsarbete. 

Artikelnummer TSG 2016-2698. Utgiven 2016-09-30.


Säkerhetsrapport järnväg - Transportstyrelsens årsrapport för 2016

Säkerhetsrapporten för 2016 redogör för den svenska säkerheten inom järnvägen. Den beskriver säkerhetsnivån i Sverige och det svenska säkerhetsarbetet. 

Artikelnummer TSG 2017-2928. Utgiven 2017-09-26.


Utredning av Trafikverkets säkerhetskultur inom järnvägsområdet

Artikelnummer TSJ 2015-3531. Utgiven 2017-03-21.


  • 1
Till toppen