Vägen till körkort billigast i Skåne – dyrast i Jönköping

2017-11-27

Priset för en körlektion på en trafikskola varierar från 8,75 kronor per minut till 18 kronor per minut. Det innebär att det kan skilja flera hundra kronor för en 40-minuters körlektion mellan den billigaste och dyraste trafikskolan. Det visar Transportstyrelsens granskning av marknaden för förarutbildning i landet.

Vägen till ett körkort går antingen via privat övningskörning eller via en trafikskola, eller en kombination av dessa. Oavsett sättet att ta ett körkort, handlar det om en stor utgift.
För att få övningsköra privat krävs att både handledare och körkortselev går en introduktionsutbildning. Därutöver är två riskutbildningar obligatoriska.

Transportstyrelsens rapport är den första inom området förarutbildning. Den ger en bild av tillgängligheten till trafikskolor i landet och visar hur prisbilden för körlektioner ser ut samt för introduktions- och riskutbildning B del 1.

Majoriteten samma pris

En körlektion är billigast i Skåne, där minutpriset är 8,75 kronor medan en körlektion i Jönköping är dubbelt så dyr och kostar 18 kronor per minut.
Trots prisspannet håller de allra flesta av landets trafikskolor ungefär samma pris. Snittpriset i landet för en körlektion är 12 kronor per minut.

– Överlag tycker jag att det är en homogen bransch, om man ser till prisbilden. Visst finns det ytterligheter och jag tror vi hade förväntat oss en större prisspridning för körlektioner, säger Thomas Fahlander, utredare på Transportstyrelsen.

Det finns ingen standard för hur lång en körlektion ska vara. Den kan vara hur kort eller lång som helst.
– För att kunna jämföra beräknade vi minutpriset. Men vi har inte kunnat se något samband mellan minutpris och lektionstid, säger Thomas Fahlander.

Priset för en introduktionsutbildning varierar från 75 kronor för den billigaste till 750 kronor för den dyraste. Även här sticker Skåne ut med billigaste snittpriset på 285 kronor och Jönköping med det dyraste på 556 kronor. Snittpriset i landet är 386 kronor.

– Den stora skillnaden kan till viss del förklaras med att en del av utbildarna erbjuder till exempel handledarbok, övningskörningsskylt, syntest och fika i introduktionsutbildningen, säger Thomas Fahlander på Transportstyrelsen.

Om undersökningen

  • Undersökningen gjordes hösten 2016. Prisuppgifterna är hämtade från respektive trafikskolas webbplats.
  • Övriga uppgifter är hämtade från Transportstyrelsens register och tillsynsrapporter.
  • I december 2016 fanns det 743 tillståndshavare som bedrev trafikskola på 881 utbildningsplatser i Sverige.

Läs hela rapporten

Kontaktperson för media

Thomas Fahlander, utredare, tel 010-495 58 30, e-post thomas.fahlander@transportstyrelsen.se

Monica Näslund, pressansvarig, tel 010-495 31 83, e-post monica.naslund@transportstyrelsen.se

Till toppen