Fem personer med synfältsbortfall först ut att få ny körkortsdispens

2017-02-20

Transportstyrelsen har för första gången beviljat dispens till personer som fått sitt körkort indraget på grund av synfältsbortfall. Deras körförmåga har testats i en simulator och bedömts som trafiksäker. I den första omgången är det fem personer som fått dispens.

Transportstyrelsen får varje år upp till 200 ansökningar om medicinsk dispens. Omkring 80 procent är kopplade till olika typer av synnedsättningar, till exempel synfältsbortfall orsakade av diabetes, stroke eller hjärntumör. De flesta får avslag på sin ansökan.

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har på uppdrag av Transportstyrelsen utvecklat en simulatorbaserad testmetod för att kunna bedöma om en person med synfältsbortfall kan köra säkert. Metoden öppnar för att fler personer med synfältsbortfall kan få dispens.

– Simulatortesterna ger oss tillförlitligt underlag att bedöma hur synfältsdefekter påverkar trafiksäkerheten. Många personer som fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsdefekter argumenterar för att de kan kompensera för sina synfältsbortfall. Men tidigare har det inte funnits någon metod för att på ett objektivt sätt styrka detta, säger Lars Englund, chefsläkare på Transportstyrelsen.

Testas i kritiska situationer

I simulatorn testas personerna för olika kritiska situationer. Det kan handla om att i tid se en person som kommer från höger på ett övergångsställe och i tid bromsa och samtidigt också upptäcka en person som kommer från vänster. Alla prövas på samma händelser, vilket gör att resultaten är jämförbara. De som får godkänt har kört lika bra eller bättre än en ungefär jämnårig referensgrupp på 100 personer.

Kontakt för media:

Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsen, telefon: 010-495 57 65, mobil: 070-567 30 76, lars.englund@transportstyrelsen.se

Monica Näslund, pressansvarig, telefon: 010-495 31 83, monica.naslund@transportstyrelsen.se

 

Fakta om synfältsdefekter

  • Synfältsdefekter, kallas ibland "brister i vidvinkelseende" och innebär att man har svårt att upptäcka snabba skeenden i trafiken.
  • Det finns en tydlig risk att man kan köra på en medtrafikant. Detta gäller särskilt cyklister och gångtrafikanter som plötsligt dyker upp från sidan.
  • De vanligaste orsakerna är ögonsjukdomen grön starr, tillstånd efter en stroke eller att man har ögonskador orsakade av diabetes. Ofta är man själv inte medveten om sina synfältsdefekter, och det är vanligt att synskärpan är normal.
  • Synfältsdefekter kan i dag inte avhjälpas med glasögon eller andra hjälpmedel.

 

Till toppen