Körkortsåterkallelserna fortsätter att öka

2021-07-11

Polis genomför körkortskontroll vid vägkant. Inflödet av omhändertagna körkort från polisen fortsatte att öka under första halvåret. Foto: Liza Simonsson

Under första halvåret i år fattade Transportstyrelsen beslut om 22 476 körkortsåterkallelser. Det är en ökning med 10,7 procent jämfört med samma period förra året då motsvarande siffra var 20 303. Den största delen av ökningen beror på ett ökat antal omhändertagna körkort av polis i trafiken.

– Ökningen bekräftar den trend vi sett under de senaste åren och den beror i mångt och mycket på att polisen ökat sin trafikövervakning. Under de senaste fem åren har antalet återkallelser ökat med 35 procent, säger Stefan Appelberg, tf enhetschef vid Transportstyrelsen.

Den överlägset vanligaste återkallelsepunkten är "en väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning". Under första halvåret beslutade Transportstyrelsen om 13 448 återkallelser i den kategorin, mer än hälften. I 18,9 procent av fallen var körkortsinnehavaren i åldern 18-24, trots att de endast utgör 7,3 procent av den totala körkortspopulationen.

Återkallade körkort första halvåret

Återkallelseorsak 2020 2021
1.) Rattfylleri eller drograttfylleri 3505 3114
2.) Smitning 74 94
3.) Flera mindre överträdelser 367 678
4.) En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning 11608 13448
5.) Opålitlighet i nykterhetshänseende 675 602
6.) Allmän brottslighet 78 69
7.) Medicinska skäl 2606 2915
8.) Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov 2302 2497
9.)Hinder fanns för utfärdande av körkort 7 149
Samtliga* 20303 22476

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet föralla återkallelser.

I 699 fall återkallades körkortet från en person som var under 18 år. Det är också en högre siffra än tidigare och ökningen motsvarar 8 procent jämfört med föregående år. Också här är återkallelsepunkten väsentlig överträdelse störst (605 fall) men även andra återkallelsepunkter förekommer, exempelvis rattfylleri (57 fall) och olika typer av medicinska skäl (26 fall).

– Jag tycker det är beklagligt att vi tvingas återkalla körkort från ungdomar, i synnerhet när det beror på trafikbrott. De borde tänka till innan de sätter sig i en situation som riskerar trafiksäkerheten och som kan innebära negativa konsekvenser när man ska ta körkort för personbil i framtiden. Något som jag tror inte alla ungdomar är medvetna om, säger Stefan Appelberg.

Återkallade körkort första halvåret åldern
15-17 år

Återkallelseorsak20202021
1.) Rattfylleri eller drograttfylleri 45 57
2.) Smitning 4 7
3.) Flera mindre överträdelser 1 5
4.) En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning 519 605
5.) Opålitlighet i nykterhetshänseende 50 26
6.) Allmän brottslighet 1 2
7.) Medicinska skäl 3 8
8.) Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov 42 18
9.) Hinder fanns för utfärdande av körkort - -
Samtliga* 647 699

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet föralla återkallelser.

Återkallelsestatistik första halvåret 2017-2021 län för län (Excel-fil, 25 kB)

Kontaktuppgifter för media