Körkortsåterkallelserna ökar

2020-01-27

Ett körkort Körkortsåterkallelserna ökade under 2019

Under 2019 fattade Transportstyrelsen beslut om att återkalla 36 692 körkort vilket är en ökning med 6 procent jämfört med föregående år då 34 617 körkort återkallades. Den största procentuella ökningen sker i återkallelsegrund 1 vilket i huvudsak betyder rattfylleri eller drograttfylleri. Ökningen i den kategorin var 13,1 procent.

– Vi ser ett ökat inflöde av ärenden från Polisen vilket förklarar ökningen av antalet återkallelser. Fler förare fastnar i kontrollerna, säger Åsa Bergqvist, enhetschef på Transportstyrelsen.

Återkallade körkort 2018-2019

Återkallade körkort per återkallelsegrund 2018 2019 Återkallelsegrunden betyder i huvudsak
Återkallelsegrund 1 5746 6499 Rattfyller eller drograttfylleri 
Återkallelsegrund 2 185 158  Smitning 
Återkallelsegrund 3 545  623  Flera mindre överträdelser 
Återkallelsegrund 4 18234  19903  En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning 
Återkallelsegrund 5 1662  1337  Opålitlighet i nykterhetshänseende 
Återkallelsegrund 6 182  144  Allmän brottslighet 
Återkallelsegrund 7 5 503  5 550  Medicinska skäl 
Återkallelsegrund 8 4 161  4 164  Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov 
Återkallelsegrund 9 22  Hinder fanns för utfärdande av körkort 
Samtliga* 34617  36692   

 *Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.

Skillnader i landet

Det finns stora variationer mellan länen i landet när det handlar om hur antalet återkallelser förändrats mellan 2018 och 2019. I majoriteten län ökar antalet återkallelser där Uppsala och Norrbottens län sticker ut med ökningar på 15,6 procent och 12,4 procent. Men i vissa län minskar antalet återkallelser. Störst minskning sker i Blekinge och Dalarnas län med 6,7 procent och 4,9 procent.

– Vi kan konstatera att inflödet av körkortsärenden varierar mellan länen, så har det även varit under tidigare år. Det finns en tydlig koppling mot Polisens arbete som kan skilja sig åt i olika delar av landet och därmed ge en viss förklaring till skillnaderna, säger Åsa Bergqvist.

Kontaktpersoner för media

  • Åsa Bergqvist, enhetschef Körkort, Transportstyrelsen, 010-495 74 01.
  • Mikael Andersson, presschef, Transportstyrelsen, 070-609 76 69.