2020

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Järnväg, Sjöfart, Luftfart och Väg.

43 nyhetsartiklar

Utsläppregleringen av tvättvatten från skrubbrar på fartyg bör skärpas

En skrubber tvättar avgaserna från fartyg och gör att utsläppen till luft av svavel och partiklar minskar. Samtidigt släpps tvättvattnet, som innehåller giftiga och övergödande ämnen, ut i havet utan någon större bearbetning/behandling för att uppfylla nuvarande krav. Antalet skrubbrar ökar och därför anser HaV och Transportstyrelsen att utsläppsregleringen av tvättvatten bör skärpas.

Publicerades 2020-10-01

Rekordmånga ansökningar om personlig skylt

Transportstyrelsen har tagit emot rekordmånga ansökningar om personlig skylt. Hittills under 2020 har 2 958 antal ansökningar godkänts. Håller trenden i sig kommer förra årets rekordnotering om 4 125 godkända ansökningar att slås med marginal.

- Vi tror att coronapandemin kan vara en del av förklaringen, säger Eva Isaksen, utredare på Transportstyrelsen.

Publicerades 2020-09-22

Transportstyrelsen polisanmäler trafikskola

Transportstyrelsen har polisanmält Ekboms Trafikskola i Boden AB. De kontroller som myndigheten gjort visar att företaget systematiskt rapporterat att deltagare har genomfört grundutbildning för yrkesförarkompetens, trots att de inte har genomgått någon utbildning hos utbildningsföretaget.

Publicerades 2020-07-22

Kraftig ökning av antalet körkortsåterkallelser under första halvåret

Under första halvåret har Transportstyrelsen fattat beslut om 20 303 körkortsåterkallelser. Det är en ökning med över 10 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror på ett ökat inflöde av omhändertagna körkort från Polisen. Mer än 4 av 5 av de återkallade körkorten tillhör män.

Publicerades 2020-07-21

Här är chansen störst att vinna tävlingen ”Gul bil”

Ett sätt att fördriva tiden på en lång bilresa är att räkna antalet gula bilar. Den som har hittat flest när man kommer fram vinner. Men hur många gula bilar finns det egentligen i Sverige och var är det störst chans att hitta dem? Transportstyrelsen har svaret.

Publicerades 2020-06-23