2019

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Järnväg, Sjöfart, Luftfart och Väg.

46 nyhetsartiklar

Transportstyrelsen börjar överlämna obetalda vägtrafikregisteravgifter till Kronofogden

Fordonsägare som struntat i att betala vägtrafikregisteravgiften kostade 2018 Transportstyrelsen över 30 miljoner kronor i uteblivna intäkter. Nu förändras Transportstyrelsens hantering och de påminnelser om obetalda avgifter som skickas ut kommer under nästa månad att lämnas till Kronofogden för indrivning.

Publicerades 2020-01-16

Transportstyrelsen stoppar tillfälligt flygningar till Iran

Transportstyrelsen har beslutat att tillfälligt återkalla trafiktillståndet för Iran Air gällande flygningar mellan Sverige och Iran. Orsaken är oklarheter kring olyckan och säkerheten för den civila luftfarten.

Publicerades 2020-01-10

Scandinavian Mountains Airport godkänd för trafik

Transportstyrelsen har nu godkänt samtliga tillstånd för den nya flygplatsen i Sälen. Det innebär att flygplatsen kan börja trafikeras.

Publicerades 2019-12-18

Nytt rekord för personliga registreringsskyltar

Intresset för personliga registreringsskyltar ökar stadigt i Sverige och 2019 är ett rekordår. Fram till december har Transportstyrelsen godkänt 3 897 ansökningar om personlig skylt. Det innebär att fjolårets rekordnotering om 3 410 personliga skyltar redan är passerad och att 4 000-gränsen av allt att döma kommer nås innan årets slut.

Publicerades 2019-12-10

Kunskapen om gasbussar behöver förbättras

Gasbussar är överlag säkra fordon. Men de olyckor som inträffat med gasbussar visar att kunskapen om hur de ska hanteras behöver förbättras, hos både förare och räddningstjänst. Det konstaterar Transportstyrelsen i den rapport om trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gasbussar som nu lämnats till regeringen.

Publicerades 2019-11-29