Över 60 000 fordon med gastank berörs av nya besiktningsregler

2018-05-18

De nya regler för besiktning som börjar gälla nu på söndag den 20 maj rör även fordon som drivs med gas. Det handlar om över 20 000 fordon med gastank som innan årets slut måste besiktas enligt de nya kraven.

Regelförändringen innebär att besiktning av gastanken och det övriga bränslesystemet i fordonet kan ske på två sätt. Fordonsägaren kan antingen se till så att gastanken är frilagd vid besiktningen. Detta för att den ska kunna kontrolleras av en besiktningstekniker. Eller kunna visa ett intyg på att gastank och det övriga bränslesystemet fungerar som det ska.

Intyget får inte vara äldre än 15 månader gammalt och det ska vara utfärdat av fordonstillverkaren, fordonstillverkarens representant, eller företag som har verksamhet inom konvertering, reparation eller kontroll av bränslesystem för gas.

Totalt finns 61 407 fordon med bränslesystem för gas registrerade i Vägtrafikregistret. Av dessa ska över 20 000 besiktas i år.

  Personbil Lastbil Buss Totalt antal fordon per månad
Maj  1 073   201   82  1 356
Juni  1 098   267 159  1 524
Juli  1 740   248 110  2 098
Augusti  2 185   369 266  2 820
September-december 10 218 1 944 756 12 918
Totalt 2018       20 716
         

Sök och få svar direkt

transportstyrelsen.se kan fordonsägare söka på sitt registreringsnummer och få svar direkt på när det är dags för nästa besiktning.

När de nya besiktningsreglerna börjar gälla upphör slutsiffran i registreringsnumret att styra när det är dags för besiktning. I stället ska personbilar och lastbilar som inte överstiger 3 500 kg i totalvikt kontrollbesiktas:

Första gången senast 36 månader efter den månad då den togs i trafik första gångenandra gången senast 24 månader efter den månad då den första besiktningen utfördesdärefter senast 14 månader efter den månad då dess föregående besiktning utfördes.

Kontaktperson för media

Monica Näslund, pressansvarig
010-495 31 83
monica.naslund@transportstyrelsen.se