Kunderna nöjda med besiktningsmarknaden – men inte med priset

2018-05-24

De som besiktar sina fordon är överlag väldigt nöjda med samtliga delar, från bokning till själva besiktningen. Men fler är missnöjda med priset och tycker att det är för dyrt. Priset får ett lågt betyg jämfört med 2010, innan besiktningsmonopolet avskaffades.

Våren 2010 genomförde Transportstyrelsen en konsumentundersökning för att ta reda på hur fordonsägarna upplevde besiktningsverksamheten, som då drevs som ett statligt monopol. Undersökningen genomfördes för att över tid kunna mäta kundnöjdheten på den omreglerade fordonsbesiktningsmarknaden. Transportstyrelsen har nu genomfört en ny undersökning och jämfört resultaten med mätningen från 2010.

– Överlag visar undersökningen att kunderna på besiktningsmarknaden tycks vara lika nöjda med en avreglerad besiktningsmarknad år 2017 som en reglerad marknad 2010. Men det finns ett antal frågor som sticker ut inom olika delar när man jämför 2017 med 2010, säger Peter Holmlund, utredare på Transportstyrelsen.

Bland de förändringar som syns i kundernas nöjdhet mellan 2010 och 2017 kan följande konstateras:

  • Fler tycker att besiktningen är för dyr.
  • Väntetiden på besiktningsstationen har generellt ökat. Fler fick vänta längre på sin tid.
  • Fler väljer själva tid för besiktning och bokar det via nätet.
  • Betydligt färre är nöjda idag med personalens förmåga att förklara vad som var anledningen till att deras fordon inte blev godkänt vid besiktningen.

Totalt sett är 87 procent av respondenterna mycket nöjda med fordonsbesiktningen. Motsvarande siffra var 93 procent 2010.

Rapport om kundmätning av fordonsbesiktningsmarknaden.

Kontaktpersoner för media:

Peter Holmlund, utredare
010-495 58 24
peter.holmlund@transportstyrelsen.se

Sara Eriksson, pressansvarig
010-495 66 93
sara.eriksson@transportstyrelsen.se