Kommentarer och förtydliganden

Kommentarer och förtydliganden

6 kommentarer och förtydliganden

Ny testmetod ska hindra avgasfusk

Det har gått mer än ett år sedan det blev känt att VW manipulerat med mjukvaran i flera dieselmodeller så att utsläppen av kväveoxider påverkats. Detta har väckt frågan: Vad gör svenska myndigheter?

Publicerades 2016-10-11

Varför registerhållningsavgift för lokförarbevis?

Vi får ofta frågor om den registerhållningsavgift för lokförarbevis som infördes den 1 januari 2016. Avgiften är en årlig avgift på för närvarande 300 kr och betalas av den som är innehavare av ett lokförarbevis. Den vanligaste frågan är varför Transportstyrelsen infört avgiften och varför man som lokförare tvingas betala?

Publicerades 2016-07-20

Förtydligande om medias rapportering om olycksrapportering

Uppgifter i media säger att Transportstyrelsen ska sluta föra statistik över olyckor. Det är helt fel. Att olycksrapporteringen lider av bortfall inom polis och sjukhus är ett känt problem som Transportstyrelsen arbetar med.

Publicerades 2016-02-23

Påminnelser om obetald felparkeringsavgift

Vi får i nuläget många samtal om våra påminnelseutskick om obetalda felparkeringsavgifter där det påstås att de utfärdade felparkeringsavgifterna är felaktiga. De drabbade fordonen är ofta avställda och finns i andra delar av landet än där själva anmärkningen utfärdats.

Publicerades 2015-05-08

Transportstyrelsen kommenterar PM från Sveriges Åkeriföretag

Den 1 oktober gick Sveriges Åkeriföretag ut med ett pressmeddelande om att man skickat en skrivelse till Transportstyrelsen med önskemål om en översyn av företagskontroller. En sådan översyn är redan planerad och är under arbete.

Publicerades 2014-10-02

Vad kostar det att ta ut trängselskatt/ infrastrukturavgift?

Det förekommer olika uppgifter om hur mycket det kostar för Transportstyrelsen att ta ut en trängselskatt eller en infrastrukturavgift. Som med mycket annat beror det på hur man räknar och vad som inkluderas i uträkningen.

Publicerades 2014-09-18

  • 1
Till toppen