Påminnelser om obetald felparkeringsavgift

2015-05-08

Anvisningsskylt Parkering Anvisningsskylt Parkering

Vi får i nuläget många samtal om våra påminnelseutskick om obetalda felparkeringsavgifter där det påstås att de utfärdade felparkeringsavgifterna är felaktiga. De drabbade fordonen är ofta avställda och finns i andra delar av landet än där själva anmärkningen utfärdats.

Transportstyrelsen har i uppdrag att sköta kommunernas administration av felparkeringsavgifter. Det innebär att vi tar in betalningar och skickar påminnelser när betalning inte kommer in i tid.

Transportstyrelsen bytte vid årsskiftet administrativt system för hanteringen av felparkeringsavgifter. Av systemtekniska skäl har det inte gått att skicka ut påminnelser om obetalda avgifter förrän nyligen. Vi har nyligen skickat ut cirka 200 000 påminnelser om obetalda felparkeringsavgifter under två veckors tid.

Det är till polisen man ska vända sig om man anser att en felparkeringsavgift är felaktigt utfärdad. Enligt uppgifter i media har polisen fått ta emot många bestridanden under de senaste dagarna där fordonsägare hävdar att deras fordon omöjligen kan vara upphov till en felparkering och att avgiften är felaktig. Medierna rapporterar bl.a. om att en snöskoter ska ha fått en felparkeringsavgift utfärdad i centrala Malmö.

Vi på Transportstyrelsen vill förtydliga att våra påminnelseutskick utgår från det registreringsnummer som anges av en parkeringsvakt när en felparkeringsavgift utfärdas. Om en felparkeringsavgift inte betalas i tid så ska Transportstyrelsen skicka ut en påminnelse.

Hanteringen i våra system bygger på uppgifterna som lämnas in från kommunernas parkeringsvakter. Med anledning av uppgifterna om det stora antalet bestridanden har vi idag gått ut med ett förtydligande till landets kommuner, där vi poängterar vikten av att registreringsnummer fylls i korrekt så att inte oskyldiga fordonsägare drabbas.