Ny testmetod ska hindra avgasfusk

2016-10-11

Det har gått mer än ett år sedan det blev känt att VW manipulerat med mjukvaran i flera dieselmodeller så att utsläppen av kväveoxider påverkats. Detta har väckt frågan: Vad gör svenska myndigheter?

Transportstyrelsen fick kännedom om att VW manipulerat med mjukvaran samtidigt som det blev känt i omvärlden. Vi, liksom andra typgodkännandemyndigheter, har känt till att tester i mer verklighetsnära miljöer har visat att utsläppen skiljer sig från de resultat som visats vid typgodkännandeprovningen. Om det beror på brister i provningsförfarandet eller andra faktorer har inte varit känt.

Ny metod från 2017

Vår möjlighet att påverka sker i olika forum inom EU och internationellt. Vi har deltagit i flera arbetsgrupper och tryckt på för att ändra internationell lagstiftning, bland annat för att åstadkomma mer pålitliga tester.

Internationellt arbetar vi för att utveckla testmetoden för avgasprov. Det nya europeiska regelverket gäller från den 1 september 2017, då den nya testmetoden för avgasprov ska användas av tillverkare som ansöker om ett nytt godkännande.

Den nya testmetoden kompletterar nuvarande testmetod och utgår från en körning som är mer lik det sätt som fordonet används. Test ska köras i verklig trafik med mätutrustningen installerad på fordonet. Detta gör det mycket svårare för en tillverkare att manipulera fordonen.

Gör egna tester

Transportstyrelsen kontrollerar även fordon i trafik för att se att avgasreningssystemen fungerar. Antalet kontroller är dock få. I dessa stickprov har vi inte kunnat konstatera att de dieselmodeller som utrustats med den manipulerande mjukvaran avvikit från dieselbilar från andra tillverkare.

Typgodkänt i annat land

Inom EU har fordonstillverkare möjlighet att fritt välja i vilket land de ansöker om godkännande av fordon. Ett godkänt fordon kan sedan registreras i alla EU länder. Det innebär att Transportstyrelsen endast kan agera för de typgodkännanden som vi själva utfärdat.

De manipulerade bilmodeller som sålts i Sverige – det gäller såväl VW som andra dieselbilar i VW-koncernen – är samtliga godkända i andra EU-länder. Därför saknar Transportstyrelsen lagligt stöd att kräva åtgärder av tillverkarna för de svenska bilköpare som är berörda.

Vad kan Transportstyrelsen göra?

Om Transportstyrelsen upptäcker att nya fordon allvarligt skadar miljön kan vi besluta att dessa inte får registreras. Men vi kan inte göra något om ett fordon redan är i trafik.

Vi har kritiserats för att vara flata gentemot VW-koncernen och deras förslag att uppgradera bilarna i samband med vanlig service. Det innebär att bilägare måste serva bilen hos VW för att få felet åtgärdat.

Vi kan inte tvinga en bilägare att utföra service hos VW. Men det är endast VW som kan rätta till felet, och det är troligen en fördel att göra det i samband med service. Det är dock inget krav.

Hur många svenska bilar är berörda?

I Sverige är cirka 230 000 bilar från märkena Volkswagen, Audi, Skoda och SEAT berörda, enligt uppgifter från VW.
Transportstyrelsen kartlägger inte hur många bilar som är berörda i Sverige eftersom motortyp inte registreras i vägregistret. De uppgifterna kan endast ges av tillverkaren eller godkännandemyndigheten.

Av dessa cirka 230 000 bilar är 73 979 möjliga att genomföra åtgärder på och 18 152 bilar är åtgärdade, enligt uppgifter från VW.

Andra krav i USA

Systemen för att godkänna fordon skiljer sig mellan EU och USA. De amerikanska kraven för avgasutsläpp är striktare i den meningen att testerna är mer omfattande och bättre stämmer överens med hur fordon används. Dessutom testas fordon i större temperaturintervall jämfört med EU.

USA ställer inte heller krav på formella myndighetsgodkännanden som EU gör. En tillverkare måste ändå deklarera avgasreningsstrategier samt visa att utsläppskraven uppfylls för att få ett godkännande för att kunna producera och sälja fordon. Myndigheten i USA har möjlighet att göra egna tester både innan produktionen startar och när fordonen sedan används i trafik.

 

Till toppen