Eldrivna sparkcyklar – vad gäller?

2019-05-28

Bild på två elsparkcyklar
Elsparkcyklar. Vilka regler gäller egentligen?

Eldrivna sparkcyklar är en företeelse som spridit sig snabbt och som idag finns i flera städer i landet. Ett praktiskt och smidigt transportmedel eller en leksak för oansvariga som ställer till med förtret och lämnas på olämpliga ställen – meningarna går isär. Klart är i alla fall att det råder en hel del osäkerhet på hur man ska förhålla sig till dessa sparkcyklar och vad som gäller. Här har vi försökt beskriva reglerna och ge tips om vad du bör tänka på.

Cykel eller moped klass II?

För att få koll på vilka regler som gäller behöver du först vara klar över vad du har för typ av fordon, alltså vilken fordonsklass det tillhör. Normalt klassificeras eldrivna sparkcyklar som en typ av cykel. Det stämmer om sparkcykeln har en maxhastighet på 20 km/h med en motor på max 250 watt.

Regler om cyklar (på denna webbplats)

Om sparkcykeln går snabbare än 20 km/h eller har starkare motor än 250 watt?

Då är sparkcykeln inte en cykel och kan inte köras efter cykelregler. Frågan är då vad den istället kan klassas som? Det som ligger närmast tillhands är att se sparkcykeln som en moped klass II. Men en moped klass II ska också uppfylla flera tekniska krav som en sparkcykel sannolikt inte klarar. Ett exempel på det är krav på bromsarna.

Är sparkcykeln snabbare eller starkare än en cykel men inte uppfyller kraven som ställs på en moped klass II, då kan den inte klassas som vare sig cykel eller moped. Då får fordonet inte köras på allmän väg utan endast inom ett inhägnat område.

Hur kontrollerar jag hastighet och motorstyrka?

Det är alltid du som förare som ansvarar för att fordonet du kör uppfyller ställda krav. Skulle du köra en eldriven sparkcykel med högre hastighet eller starkare motor på en cykelväg skulle det kunna räknas som olovlig körning.

Det finns många företag som erbjuder sparkcyklar att hyra. Vår rekommendation är att du kontaktar respektive företag om du är osäker på vad som gäller just för deras elsparkcyklar.

Hur får jag köra en elsparkcykel?

Elsparkcykel får köras på samma sätt som andra cyklar. Det innebär att du kan köra på cykelvägar och i viss utsträckning även på bilvägar. Men på trottoar eller gågata får du endast köra i gångfart. På en gågata eller i ett gångfartsområde ska alla fordon köras i högst gångfart, vilket då även gäller elsparkcyklar.

Trafikregler för dig som cyklar (på denna webbplats)

Vilken utrustning krävs?

  • Elsparkcykeln ska ha bromsar och en ringklocka (det finns inga krav på hur den ska se ut eller låta).
  • Kör du i mörker ska sparkcykeln ha fram- och baklyse samt vara utrustad med reflexer.
  • Om den som kör är yngre än 15 år krävs hjälm.

När du använder en elsparkcykel tänk på att

  • köra försiktigt när du passerar medtrafikanter. Sänk hastigheten och håll avståndet.
  • inte köra på trottoarer och gångbanor.
  • inte parkera den på sådant sätt att den är i vägen för rörelsehindrade eller personer med nedsatt syn.

Lagtexter

Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559)

Trafikförordningen (1998:1276)

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:144) om cyklar, hästfordon och sparkstöttningar.

Till toppen