Vilka regler gäller för elscootrar?

2019-05-28

Bild på två elscootrar
Det finns många typer av elscootrar och olika regler gäller beroende på hur de är klassade.

Elscootrar är en företeelse som spridit sig snabbt och som i dag finns i flera städer i landet. Ett praktiskt och smidigt transportmedel eller en leksak för oansvariga som ställer till med förtret och lämnas på olämpliga ställen – meningarna går isär. Klart är att det råder en hel del osäkerhet kring hur man ska förhålla sig till dessa och vad som gäller. Här har vi försökt beskriva reglerna och ge tips om vad du bör tänka på.

Cykel eller moped?

För att få koll på vilka regler som gäller behöver du först vara klar över vad du har för typ av fordon, alltså vilken fordonsklass det tillhör. Elscootrar kan klassificeras som en typ av cykel. Det stämmer om elscootern är konstruerad för en maxhastighet på 20 km/h med en motor på max 250 watt.

Regler om cyklar

Om elscootern går snabbare än 20 km/h eller har starkare motor än 250 watt?

Då är elscootern inte en cykel och kan inte köras efter cykelregler. Frågan är då vad den i stället kan klassas som? Det som ligger närmast tillhands är att se elscootern  som mopedklassad, till exempel moped klass II. Men en moped klass II ska också uppfylla flera tekniska krav som en elscooter sannolikt inte klarar. Ett exempel på det är krav på bromsarna.

Är elscootern snabbare eller starkare än en cykel men inte uppfyller kraven som ställs på en moped kan den inte klassas som vare sig cykel eller moped. Då får fordonet inte köras på allmän väg utan endast inom ett inhägnat område.

Hur kontrollerar jag hastighet och motorstyrka?

Det är alltid du som förare som ansvarar för att fordonet du kör uppfyller ställda krav. Skulle du köra en elscooter med högre hastighet eller starkare motor så klassas elscootern inte längre som cykel utan troligen något annat fordon och då kan det räknas som olovlig körning om man inte har rätt behörighet för fordonet.

Det finns många företag som erbjuder elscootrar att hyra. Vår rekommendation är att du kontaktar respektive företag om du är osäker på vad som gäller just för deras elscootrar. 

Hur får jag köra en elscooter?

Elscootrar får köras på samma sätt som andra cyklar om den uppfyller kraven för att vara en cykel. Det innebär att du kan köra på cykelvägar och i viss utsträckning även på bilvägar. Men på trottoar, gångbana och gågata eller i ett gångfartsområde får du endast köra fordon i högst gångfart. 

Trafikregler för dig som cyklar

Vilken utrustning krävs om elscootern klassas som en cykel?

  • Elscootern ska ha bromsar och en ringklocka (det finns inga krav på hur den ska se ut eller låta).
  • Kör du i mörker ska elscootern ha fram- och baklyse samt vara utrustad med reflexer.
  • Om den som kör är yngre än 15 år krävs hjälm.

Tänk på detta när du använder en elscooter som uppfyller kraven på en cykel: 

  • kör försiktigt när du passerar medtrafikanter. Sänk hastigheten och håll avståndet
  • kör i högst gångfart på trottoarer eller gångbanor
  • kör i högst gångfart när du kör på gågator eller i ett gångfartsområde
  • parkera inte elscootern på sådant sätt att den är i vägen för rörelsehindrade eller personer med nedsatt syn.

Lagtexter

Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559)

Trafikförordningen (1998:1276)

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:144) om cyklar, hästfordon och sparkstöttningar.

Se filmen om vad som gäller för elscootrar

Till toppen