Fler körkort behöver återkallas

2014-03-12

Uppåt 55 000 personer får varje år stroke eller blir dementa och antalet medicinska återkallelser av körkort uppgår totalt till 8 854. Stroke och demens är sjukdomar som påverkar förmågan att köra bil allvarligt. Dessutom kan man förlora förmågan att inse sin egen bristande körförmåga. Vi uppmanar nu anhöriga och läkare att förbättra landets trafiksäkerhet genom att hjälpa den som inte kan göra en egen bedömning av sin körförmåga att ställa bilen.

En av Transportstyrelsens uppgifter som myndighet är att se till att den som är lämpad att köra får göra det. Vi utfärdar körkort till de som klarat körprov och kunskapsprov och vi återkallar också körkort. Om man har begått ett trafikbrott som exempelvis en grov hastighetsöverträdelse eller kört rattfull återkallar vi körkortet.

Under 2013 återkallade vi totalt 40 000 körkort vilket är en kraftig ökning från cirka 27 000 år 2011 till strax under 30 000 år 2012. De flesta av återkallelser är på grund av orsakerna ovan. Ökningen har skett på grund av att vi som myndighet har effektiviserat vår verksamhet. Men ett område som inte ökar i lika hög utsträckning är återkallelser på grund av medicinska skäl eller där man inte lämnat in läkarintyg.

Under 2013 återkallade vi knappt 9 000 körkort på grund av medicinska skäl eller där man inte lämnat in läkarintyg. Även om det är fler än föregående år, är det inte tillräckligt. Varje år drabbas ungefär 25 000 av demens och 30 000 får stroke.

Bland de 9 000 ingår betydligt fler sjukdomar än så, till exempel alkoholism, synproblem eller svår diabetes. Gemensamt för dessa sjukdomar är att de påverkar uppmärksamheten i trafiken och förmågan att köra. När det gäller demenssjuka eller strokedrabbade förlorar sådana patienter ofta förmågan att själv avgöra om man ska köra bil eller inte. Därför är det viktigt att läkare tillsammans med anhöriga anmäler till oss att den drabbade inte ska köra bil mer.

Vi kommer nog aldrig att komma upp i 55 000 ytterligare återkallelser men det finns naturliga skäl till det. I många fall kommer läkaren överens med patienten och anhöriga om att bilen inte ska användas och det ser inte vi i vår statistik. Läkare har en skyldighet att anmäla olämpliga förare till oss och detta görs i allt större grad, men inte i den takt som vi önskar.

Med en allt åldrande befolkning där dessa sjukdomar är mest vanliga ökar risken för olyckor och så kallade spökkörningar där föraren hamnar i fel riktning på en motorväg.

Vi får ibland frågor om det inte borde finnas ett körprov för äldre eller en maxålder för körkort men vi tror inte på det . De flesta äldre klarar köra bil alldeles galant och det vanligaste är att man själv känner att man inte ska köra bil längre. Äldre friska bilförare är i de allra flesta fall säkra bilförare. Vi tror också att utvecklingen på fordonssidan kommer att göra det möjligt för fler sjuka att köra bil med kommande teknik som automatiserar körandet. Men där är vi inte än på några år. Därför är det viktigt att läkare anmäler till oss när någon drabbas av sjukdomar som påverkar uppmärksamheten och förmågan att köra bil.

Sveriges riksdag antog år 2009 de transportpolitiska målen där tillgängligheten till transportsystemet och trafiksäkerheten är lika viktiga mål. Vi ska inte hindra äldre generellt att köra bil eftersom de som medborgare har rätt att använda transportsystemet men vi måste samtidigt värna trafiksäkerheten genom att se till att de som kör bil är lämpade att göra det.

Staffan Widlert, generaldirektör för Transportstyrelsen

Lars Englund, chefsläkare på väg- och järnvägsavdelningen på Transportstyrelsen

Debattartiklen publicerades i Svenska Dagbladet Brännpunkt den 12 mars 2014

Till toppen