Debattartiklar

Debattartiklar

2 debattartiklar

Hög tid att förbereda för toalettavfall i båthamnar

I april nästa år blir det förbjudet för fritidsbåtar att släppa ut sitt toalettavfall i vattnet. Istället ska avfallet tömmas i land. Men risken finns att det kommer att saknas möjligheter till sugtömning i ungefär hälften av fritidsbåtshamnarna eftersom utbyggnaden går trögt. Det hindrar fritidsbåtanvändare som vill ta sitt ansvar för miljön att nyttja svenska vatten.

Publicerades 2014-06-16

Fler körkort behöver återkallas

Uppåt 55 000 personer får varje år stroke eller blir dementa och antalet medicinska återkallelser av körkort uppgår totalt till 8 854. Stroke och demens är sjukdomar som påverkar förmågan att köra bil allvarligt. Dessutom kan man förlora förmågan att inse sin egen bristande körförmåga. Vi uppmanar nu anhöriga och läkare att förbättra landets trafiksäkerhet genom att hjälpa den som inte kan göra en egen bedömning av sin körförmåga att ställa bilen.

Publicerades 2014-03-12

  • 1
Till toppen