Debattartiklar och kommentarer

10 artiklar och kommentarer

Vilka regler gäller för elscootrar?

Elscootrar är en företeelse som spridit sig snabbt och som i dag finns i flera städer i landet. Ett praktiskt och smidigt transportmedel eller en leksak för oansvariga som ställer till med förtret och lämnas på olämpliga ställen – meningarna går isär. Klart är att det råder en hel del osäkerhet kring hur man ska förhålla sig till dessa och vad som gäller. Här har vi försökt beskriva reglerna och ge tips om vad du bör tänka på.

Publicerades 2019-05-28

Förtydligande om nya regler vid kontroll av fordonsutsläpp

I en debattartikel i Svenska Dagbladet kritiserar Tord Fornander, ordförande för Fordonsbesiktningsbranschen, Transportstyrelsen och de nya besiktningsregler som trädde i kraft 20 maj i år. När Tord Fornander påstår att besiktningsföretagen inte längre kan genomföra miljökontroller på ett effektivt sätt bortser han från att det är besiktningsbranschen som själv begärt förenklade regler vid kontroll av fordonsutsläpp. En önskan som Transportstyrelsen gick till mötes eftersom hanteringen därmed också blev mer rättssäker.

Publicerades 2018-11-07

Ny testmetod ska hindra avgasfusk

Det har gått mer än ett år sedan det blev känt att VW manipulerat med mjukvaran i flera dieselmodeller så att utsläppen av kväveoxider påverkats. Detta har väckt frågan: Vad gör svenska myndigheter?

Publicerades 2016-10-11

Varför registerhållningsavgift för lokförarbevis?

Vi får ofta frågor om den registerhållningsavgift för lokförarbevis som infördes den 1 januari 2016. Avgiften är en årlig avgift på för närvarande 300 kr och betalas av den som är innehavare av ett lokförarbevis. Den vanligaste frågan är varför Transportstyrelsen infört avgiften och varför man som lokförare tvingas betala?

Publicerades 2016-07-20

Förtydligande om medias rapportering om olycksrapportering

Uppgifter i media säger att Transportstyrelsen ska sluta föra statistik över olyckor. Det är helt fel. Att olycksrapporteringen lider av bortfall inom polis och sjukhus är ett känt problem som Transportstyrelsen arbetar med.

Publicerades 2016-02-23

Påminnelser om obetald felparkeringsavgift

Vi får i nuläget många samtal om våra påminnelseutskick om obetalda felparkeringsavgifter där det påstås att de utfärdade felparkeringsavgifterna är felaktiga. De drabbade fordonen är ofta avställda och finns i andra delar av landet än där själva anmärkningen utfärdats.

Publicerades 2015-05-08

Transportstyrelsen kommenterar PM från Sveriges Åkeriföretag

Den 1 oktober gick Sveriges Åkeriföretag ut med ett pressmeddelande om att man skickat en skrivelse till Transportstyrelsen med önskemål om en översyn av företagskontroller. En sådan översyn är redan planerad och är under arbete.

Publicerades 2014-10-02

Vad kostar det att ta ut trängselskatt/ infrastrukturavgift?

Det förekommer olika uppgifter om hur mycket det kostar för Transportstyrelsen att ta ut en trängselskatt eller en infrastrukturavgift. Som med mycket annat beror det på hur man räknar och vad som inkluderas i uträkningen.

Publicerades 2014-09-18

Hög tid att förbereda för toalettavfall i båthamnar

I april nästa år blir det förbjudet för fritidsbåtar att släppa ut sitt toalettavfall i vattnet. Istället ska avfallet tömmas i land. Men risken finns att det kommer att saknas möjligheter till sugtömning i ungefär hälften av fritidsbåtshamnarna eftersom utbyggnaden går trögt. Det hindrar fritidsbåtanvändare som vill ta sitt ansvar för miljön att nyttja svenska vatten.

Publicerades 2014-06-16

Fler körkort behöver återkallas

Uppåt 55 000 personer får varje år stroke eller blir dementa och antalet medicinska återkallelser av körkort uppgår totalt till 8 854. Stroke och demens är sjukdomar som påverkar förmågan att köra bil allvarligt. Dessutom kan man förlora förmågan att inse sin egen bristande körförmåga. Vi uppmanar nu anhöriga och läkare att förbättra landets trafiksäkerhet genom att hjälpa den som inte kan göra en egen bedömning av sin körförmåga att ställa bilen.

Publicerades 2014-03-12

  • 1
Till toppen