Moderna beredskapsjobb i staten, en möjlighet att komma in i det svenska arbetslivet

2017-10-02

Abdallah och kollegan Paulina fikar på jobbet
Abdallah Tair som är anställd via Moderna beredskapsjobb tar en fikapaus med kollegan Paulina Widell – ett utmärkt tillfälle att öva på det svenska språket.

Aron och Abdallah arbetar på Transportstyrelsen i Örebro, de är anställda inom ramen för arbetsförmedlingens "Moderna beredskapsjobb i staten". Syftet med dessa beredskapsjobb är att en långtidsarbetslös eller nyanländ person ska få arbetslivserfarenhet.

Aron Zerai och Abdallah Tair har flytt från sina hemländer och har bott i Sverige i 3 år. Aron Zerai trivs på jobbet.Aron kommer från Eritrea och Abdallah från Palestina, där arbetade de som lärare respektive revisor. Men trots utbildning och erfarenhet från hemlandet är det inte helt enkelt att få ett jobb i Sverige, det är mycket nytt man ska lära sig och förstå. Just nu arbetar de på Transportstyrelsen i Örebro via projektet "Moderna beredskapsjobb i staten".

– Det är jättestor skillnad att arbeta i Sverige om man jämför med Eritrea, säger Aron. Där arbetar man under tvång och om man inte sköter sig blir man tagen av militären. Här är det roligt på jobbet, man bryr sig om varandra och hjälps åt.

– Om man inte blir klar med sina arbetsuppgifter i tid i Palestina så kan man förlora sitt jobb berättar Abdallah. Här hjälps man åt när tiden inte räcker till. Jag har fina kollegor och man har en stor frihet som anställd, man får tillexempel ta hand om sina barn när det behövs.

Viktigt med referenser och meriter

Petra Weden är sektionschef och Gabriella Altunkaynak är produktionsplanerare och det är mycket nöjda med Arons och Abdallahs arbete hittills.

– För oss är det en självklarhet att bidra till samhället och hjälpa andra människor och det här är ett bra sätt att göra det på. Dessutom får vi in personer i vår verksamhet som har en annan kultur, något som är nyttigt för oss som myndighet. Vi ser våra nya arbetskamrater som resurser som kan bidra i vår produktion och på många andra sätt inom sektionen, säger Petra och Gabriella.

Aron och Abdallah tjänstgör som operatörer på avdelningen för Fordonsinformation, deras arbetsuppgifter är att postsortera, arbeta i arkivet, samt skanna och bearbeta dokument.

– För att få ett jobb i Sverige behöver man referenser, de som anställer känner inte mig och vet inte vad jag kan. Jag söker många jobb men det är svårt, därför är det bra att jag har den här tiden på mig att skaffa erfarenhet, språkkunskaper och få referenser, säger Aron.

– Ja språket är jätteviktigt, fyller Abdallah i.

Ett tillskott som avlastar och kompletterar

Petra och Gabriella är nöjda med deras insatser och tycker de har visat stor arbetsglädje och lär sig snabbt. De både avlastar och kompletterar gruppen. Men det är viktigt att ha i åtanke att en medarbetare som är anställd på det här sättet inte har en ordinarie tjänst, det är inte någon man tar in i stället för att anställa någon, utan de är här för att få referenser, arbetslivserfarenhet och vid behov lära sig bättre svenska.

– Vi ser det som en viktig uppgift att hjälpa dem in i det svenska arbetslivet, vi pratar mycket om vår arbetskultur. Alla här hjälps åt till att stötta dem så att de sakta kan komma in i sina jobb. Dessutom får vi mycket värdefull kunskap av dem om hur olika länder är uppbyggda och att vi i Sverige har det bra i och med vår åsiktsfrihet och vår trygghet, säger Petra och Gabriella.

Abdallah Tair på sin arbetsplats på Transpoertstyrelsen 

Abdallah Tair uppskattar det svenska arbetsklimatet.

Transportstyrelsen är toppen, men vilket är drömjobbet?

När jag frågar Aron och Abdallah om vad de helst skulle vilja jobba med i Sverige så ler de så det glittrar i ögonen och de brister ut i ett härligt skratt...

– Jag var lärare i Eritrea, men det tar väldigt långt tid för mig att bli behörig lärare i Sverige, säger Aron, man måste ha papper från hemlandet och så...

– Just nu är jag glad och mycket nöjd här på Transportstyrelsen, säger Abdallah. Jag har den bästa chefen och fina arbetskamrater och det är väldigt viktigt, avslutar han och Aron instämmer i det han sagt.

Fakta: Moderna beredskapsjobb i staten

  • En statlig myndighet kan få ekonomiskt stöd när en person som står långt ifrån arbetsmarknaden anställs, exempelvis en långtidsarbetslös eller nyanländ person. Stödet kallas för moderna beredskapsjobb i staten.
  • Anställningen på myndigheten är tidsbegränsad och har ett arbetsmarknadspolitiskt syfte. Anställningen får max pågå i 2 år.
  • Personen som anställs får arbetslivserfarenhet vilket kan ökar möjligheterna till att få en ordinarie anställning på den reguljära arbetsmarknaden.
  • Transportstyrelsen har i dagsläget två personer anställda via "Moderna beredskapsjobb i staten". Ambitionen är att det ska bli fler under hösten och de kommande åren fram till 2020.
  • Transportstyrelsen genomför satsningen eftersom de har ett uppdrag från regeringen, i regleringsbrevet. Syftet från regeringens sida är att hitta vägar in på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa och nyanlända, men Transportstyrelsen ser det även som en viktig del i sin långsiktiga kompetensförsörjning.
  • De som anställs via Moderna beredskapsjobb utför samhällsnyttiga sysslor som är viktiga för verksamheten, vanligtvis olika typer av administrativa uppgifter. Det är uppgifter som förenklar förutsättningarna för ordinarie anställda att utföra sina uppdrag.
  • Mer information finns på Arbetsförmedlingen.

 

Petra Weden och Gabriella Altunkaynak.

Till toppen