Ankarlanterna och utkik är viktigt i höstmörkret

2016-09-19

Att ligga på svaj istället för att ligga förtöjd mot land är ofta trevligt men risken att bli påkörd är större. Därför är det viktigt att se till att synas.

När svajankrade båtar blir påkörda är det vanligen av motorbåtsförare med lokalkännedom som, i nattens mörker, är på väg hem och överraskas av att det ligger en båt ankrad på ett oväntat ställe och utan ankarljus. Ett allvarligt fall inträffade 2013 på västkusten där en styrpulpetbåt körde in i aktern på en ankrad segelbåt med svåra person- och materiella skador som följd. En annan allvarlig olycka inträffade utanför Möja 2011 då en motorbåt i hög fart rammade en ankrad segelbåt. Två personer skadades och de materiella skadorna blev stora.

Så kan du minimera risken för kollisioner när du ligger på svaj:

  • Tänd normalt ankarlanterna även på en trafikskyddad plats.
  • Kalkylera med att båten, vid en vindvridning, kan svaja så att den inte längre ligger skyddad. Ankaret kan till och med dragga så båten hamnar på en plats där det är nödvändigt med ankarljus.
  • Placera ankarlanternan så lågt som möjligt utan att den blir skymd av båtens överbyggnader och annat. En lanterna i masttoppen kan vara svår att urskilja mot en stjärnhimmel eller bakgrundsljus från land. På riktigt nära håll syns den inte alls. Tänd gärna också någon däcksbelysning som gör det lättare för ovana mörkernavigatörer att förstå att det är en båt de ser.
  • Använd gärna strömsnåla ljuskällor för att inte frestas snåla på elen.

Du som kör i mörker, tänk på att:

  • Köra med säker fart och hålla god visuell utkik. Inne bland öar, i vikar och nära land kan fem knop vara för hög fart. Utgå ifrån att det kan ligga en båt på svaj som inte har något ljus tänt. Alltför många svajliggare försummar det även på platser som inte är helt skyddade ur trafiksynpunkt.
  • Det tar 10-15 minuter innan mörkerseendet är bra. Bildskärmar måste vara dimmade och ställda i nattläge för att inte blända. Mörkerseendet försämras med ökad ålder. Det försämras också av alkohol, även i små mängder.
  • Titta upp. De flesta segelbåtar har sin ankarlanterna i masttoppen.
  • Det krävs övning för att följa plottade spår. Man kan göra ett spår på utresan med sitt e-sjökort och följa det på hemvägen men det är inte lätt och plottern måste vara rätt inställd så att det blir ett bra spår.

Ladda ned högupplöst bild för fri användning.

 

Till toppen