Tilllgänglighetsredogörelse - e-tjänster inom järnväg

Transportstyrelsen ger dig möjlighet att själv utföra dina ärenden vid den tidpunkt som passar dig bäst. Vilka e-tjänster vi erbjuder inom järnvägsområdet ser du här.

E-tjänster inom järnväg.

 • Bildknapp saknar beskrivning, bilder förekommer utan alt-taggar, bilder förekommer utan img-taggar. (1.1.1 (A))
 • HTML används för att formatera innehåll, sidor saknar rubriker. (1.3.1 (A))
 • Samma länktext används för olika destinationer. (2.4.4 (A))
 • Det finns inget språk angivet för sidorna. (3.1.1 (A))
 • Inmatningsfält saknar beskrivning, selectbox saknar beskrivning. (3.3.2 (A), 4.1.2 (A))
 • Sidan innehåller för liten kontrast, gäller kontroll för att ange antal sidor för sökresultat. (1.4.3 (AA))

Logga in i tjänsten Fordonsregister. Öppnas i nytt fönster.

 • HTML används för att formatera innehåll, sidor saknar rubriker. (1.3.1 (A))
 • Bilder saknar text (1.4.5 (AA)

Gå till tjänsten Järnvägsfordon - sök. Öppnas i nytt fönster.

 • Bildknapp saknar beskrivning, bilder förekommer utan alt-taggar, bilder förekommer utan img-taggar, ikoner som förekommer i blankettkomponenter bör taggas med img eller alttaggar, blankettkomponenter har fel Aria-labelled by referenser. (1.1.1 (A))
 • Förekommer flertal id för element som inte är unika, sidor saknar rubriker, bold-tagg, u-tagg och i-tagg används för att formatera text, blankettkomponenter saknar beskrivning. (1.3.1 (A))
 • Aria-labelledby har fel referens. (2.4.4 (A))
 • Det finns inget språk angivet för sidorna. (3.1.1 (A))
 • Inmatningsfält saknar beskrivning, textfält saknar beskrivning, select box saknar beskrivning, Aria-labelled by har fel ID. (3.3.2 (A), 4.1.2 (A))
 • ID för element är inte unikt. (4.1.1 (A))
 • Länken blir inte upplyst vid fokus. (2.4.7 (AA))

Logga in i tjänsten Järnvägstillstånd - ansök. Öppnas i nytt fönster.

 • Bildknapp saknar beskrivning, bilder förekommer utan alt-taggar, bilder förekommer utan img-taggar. (1.1.1 (A))
 • Ingen heading för högsta nivå på sida, HTML används för att formatera innehåll, sidan saknar rubriker blankettkomponenter saknar beskrivning, heading saknar text, förekommer flertal id för element som inte är unika. (1.3.1 (A))
 • Bild-länk saknar alt-text, samma länktext används för olika destinationer. (2.4.4 (A))
 • Det finns inget språk angivet för sidorna. (3.1.1 (A))
 • Inmatningsfält saknar beskrivning, selectbox saknar beskrivning. (3.3.2 (A), 4.1.2 (A))
 • ID för element är inte unikt. (4.1.1 (A))
 • Länken blir inte upplyst vid fokus. (2.4.7 (AA))

Logga in i tjänsten Redovisning av järnvägsverksamhet. Öppnas i nytt fönster.

Strada är ett informationssystem med data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet.

Delar av tjänsterna är undantagen från lagens tillämpning - 9 § 2 p SFS - kartor som inte är avsedda för navigering.

Tjänsterna är endast är tillgängliga för slutna grupper.

Uttagswebben (STRADA)

 • Tjänsten följer inte alltid rubriknivåerna WCAG, vissa fält saknar "description" osv. Dock så är inte applikationen avsedd för tabbning. (1.3.1 (A))• Det finns viss information som enbart förmedlas med färger. Kontrasterna på dessa är för svaga för att vara tydliga. (1.4.1 (A))
 • Finns vissa brister i att delar av applikationen försvinner under den yta som man ser eller kan scrolla till om man ökar teckenstorleken. (1.4.4 (AA))
 • Det finns vissa brister i kontrasterna i applikationen(1.4.11 (AA))
 • Det finns väldigt lite utförlig text i applikationen. Men det finns idag vissa problem som uppstår om man väljer stor teckenstorlek eller ökar avstånd mellan rader/ord/stycken. (1.4.12 (AA))
 • Tabbordningen är inte logisk i alla fall (2.4.3 (A))
 • Det finns en del fält som för textinmatning där enda fokusmarkeringen är en blinkande markör. Många fält får en ljusblå ram runt sig för att visa att den är markerad, dock så har den dålig kontrast. Det samma gäller dropdowns - det aktuella valet har dålig kontrast. (2.4.7 (AA))
 • Finns inga obligatoriska fält. Vissa ledtexter är klickbara och andra är det inte. Där ett särskilt format förväntas så finns det dels en syntax beskriven i fältet innan inmatning påbörjas, men dessutom finns det logik som tolkar det inmatade. T.ex. klockslag som kan anges med eller utan avskiljande kolon. (3.3.2 (A))
 • Det finns vissa brister, men det finns hjälptexter på samtliga knappar som inte är text. (1.1.1 (A))
 • Det finns ett antal fält som saknas description i kod. Dock så finns det oftast både ledtext och hjälptext. (4.1.2 (A))
 • Det finns viss information och meddelanden som i en viss utsträckning skulle kunna anses ligga utanför fokusområdet. Dock så är dessa endast informativa snarare än felmeddelanden. (4.1.3 (AA)
 • Det finns relativt tydliga felmeddelande där detta har kunnat granskas. Dock så finns det för inmatningen inget tydligt rätt eller fel. (3.3.1 (AA))

Poliswebben (STRADA)

 • Det finns en länk till startsidan "STRADA" som varken visas som knapp eller understruken. I övrigt är denna uppfylld. Det finns väldigt lite text och inga inbakade länkar. (1.4.1 (A))
 • Brister finns gällande att texter inte får plats fullt ut. (1.4.4 (AA))
 • Vissa delar går inte att hantera med enbart tangentbord (2.1.1 (A))
 • Med undantag endast för karta och skiss så finns det en logisk tabbordning, dock med vissa brister. Avses justeras i pågående projekt(2.4.3 (A))
 • Det finns ram runt det som har tangenbordsfokus, i dropdown är aktuellt val higlightad. Dock så är kontrast för både ram och val i dropdown låg. Avses justeras i pågående projekt. (2.4.7. (AA))
 • Det finns rubriker vid fälten, men i kod saknas description. Utifrån den tilltänkta användargruppen så har detta bedömt som tillräckligt. Men är ändå en brist som borde kunna åtgärdas. (3.2.2. (A))
 • Det finns en mängd valideringar och tillhörande felmeddelanden/varningar. Dock så finns det ett par ställen där role=alert saknas. (3.3.1 (A))

Sjukvårdswebben (STRADA)

 • Det finns en länk till startsidan "STRADA" som varken visas som knapp eller understruken. I övrigt är denna uppfylld. Det finns väldigt lite text och inga inbakade länkar(1.4.1 (A)).
 • I dropdowns så är det bra konstrast på den valda värdet. Dock så är det bristfällig kontrast på t.ex. checkboxar och radiobuttons. Även ram runt textfält skulle kunna ha bättre kontrast(1.4.3 (AA)).
 • Det finns "skönhetsfel om man väljer riktigt stor text. T ex så hamnar några klarmarkeringar över rubrikerna i vänstermenyn. (1.4.4 (AA))
 • Vissa delar går inte att hantera med enbart tangentbord (2.1.1 (A))
 • Med undantag endast för karta och skiss så finns det en logisk tabbordning, dock med vissa brister. Avses justeras i pågående projekt. (2.4.3 (A))
 • Rubriker, ledtexter och hjälptexter finns som stöd. Dock saknas Headings i en viss utsträckning samt Aria-labels. (2.4.6 (AA))
 • Det finns ram runt det som har tangenbordsfokus, i dropdown är aktuellt val higlightad. Dock så är kontrast för både ram och val i dropdown låg. Avses justeras i pågående projekt. (2.4.7. (AA))
 • Det finns rubriker vid fälten, men i kod saknas description. Utifrån den tilltänkta användargruppen så har detta bedömt som tillräckligt. Men är ändå en brist som borde kunna åtgärdas. (3.2.2. (A))
 • I dropdowns så är det bra konstrast på det valda värdet. Dock så är det bristfällig kontrast på t.ex. checkboxar och radiobuttons. Även ram runt textfält skulle kunna ha bättre kontrast(1.4.3 (AA)).

Gå till tjänsten Strada(olycksrapportering). Öppnas i nytt fönster.

 • Bildknapp saknar beskrivning, bilder förekommer utan alt-taggar, bilder förekommer utan img-taggar, ikoner som förekommer i blankettkomponenter bör taggas med img eller alttaggar, blankettkomponenter har fel Aria-labelled by referenser. (1.1.1 (A))
 • Förekommer flertal id för element som inte är unika, sidor saknar rubriker, bold-tagg, u-tagg och i-tagg används för att formatera text, blankettkomponenter saknar beskrivning. (1.3.1 (A))
 • Aria-labelledby har fel referens. (2.4.4 (A))
 • Det finns inget språk angivet för sidorna. (3.1.1 (A))
 • Inmatningsfält saknar beskrivning, textfält saknar beskrivning, select box saknar beskrivning, Aria-labelled by har fel ID. (3.3.2 (A), 4.1.2 (A))
 • ID för element är inte unikt. (4.1.1 (A))
 • Länken blir inte upplyst vid fokus. (2.4.7 (AA))

Gå till tjänsten Särskilt tillstånd Läkare – ansök. Öppnas i nytt fönster.