Tilllgänglighetsredogörelse - e-tjänster inom vägtrafik

Alla e-tjänster inom fordonsområdet.

 • Text överlappar vid förstoring av textstorleken (1.4.4 (AA))
 • Vid liten skärm blir innehållet väldigt litet så att det inte går att se vad det står, inte responsivt anpassat (1.4.10 (AA)), (1.3.4 (AA))
 • Ologisk tabbordning (2.4.3 (A))
 • Användaren blir omdirigerad till en annan sida vid inaktivitet, finns ingen möjlighet att justera tidsbegränsningen (2.2.1 (A))
 • Finns ingen möjlighet att hoppa över återkommande innehåll (2.4.1 (A))
 • Alla sidor har samma sidtitel i <title>-elementet (2.4.2 (A))
 • Sidan innehåller inga landmärken, korrekt semantiskt element används inte för att formatera text, html används för att formatera innehåll, sidan med exempelbild på Excelfil saknar huvudrubrik (1.3.1 (A))
 • Inmatningsfält saknar beskrivning (1.3.1 (A)), (3.3.2 (A)), (4.2.1 (A))
 • Koden validerar inte enligt standarden HTML5 (4.1.1 (A))
 • Felmeddelanden saknar attribut aria-invalid och role=alert (3.3.1 (A)), (4.1.3 (AA))
 • Det framgår inte vilka fält som är obligatoriska på ett tydligt sätt (3.3.2 (A))
 • Felmeddelanden saknar exempel på förväntat format (3.3.3 (AA))

Gå till tjänsten Autogiro. Öppnas i nytt fönster.

Den här e-tjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Gå till tjänsten Bonus - beräkna. Öppnas i nytt fönster.

Tjänsten är planerad att åtgärdas under 2022.

 • Bildknappar i sidhuvud saknar alt-taggar (1.1.1 (A))
 • Fältetiketter är inte kopplade till motsvarande inamtningsfält (1.1.1 (A), 1.3.1 (A), 2.4.6 (AA), 3.3.2 (A))
 • Tjänsten är inte responsiv. (1.4.4 (AA), (1.4.10 (AA), (1.4.12 (AA))
 • Tjänsten saknar sidregioner och aria-landmarks (1.3.1 (A), 2.4.1 (A))
 • Det saknas rubriknivåer i sidornas rubrikstruktur (1.3.1 (A), 2.4.1 (A), 2.4.6 (AA))
 • Finns ingen möjlighet att hoppa över återkommande innehåll i tjänsten (2.4.1 (A))
 • Länk som tar användaren till en ny sida är inte uppmärkt. (2.4.4 (A), 3.2.1 (A))
 • Felmeddelanden saknar alert så användaren inte uppmärksammas på felet. Felen kan också vara otydliga (3.3.1 (A))
 • Länkar är inte tydligt uppmärkta. Länk som tar användaren till en ny sida är inte uppmärkt. (2.4.4 (A), 3.2.1 (A))
 • Det är inte tydligt vilken element som är i fokus om man exempelvis navigerar med tangentbordet (2.4.7 (AA))

Gå till tjänsten Enskilt godkännande - ansök. Öppnas i nytt fönster.

Tjänsten är publicerad före före den 23 september 2019 och är endast tillgänglig för slutna grupper. 

Gå till tjänsten Fordon direkt - logga in. Öppnas i nytt fönster.

Den här e-tjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Gå till tjänsten Fordonets skulder. Öppnas i nytt fönster.

Den här e-tjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Logga in i tjänsten Fordonsuppgifter - dina fordon. Öppnas i nytt fönster.

Den här e-tjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Logga in i tjänsten Infrastrukturavgifter - visa uppgifter. Öppnas i nytt fönster.

Tjänsten är planerad att åtgärdas under 2022.

 • Exempelbilder saknar ledtext, alt och aria taggar ((1.1.1 (A), (1.3.3 (A))• Fältetiketter är inte kopplade till motsvarande inamtningsfält (1.1.1 (A), 1.3.1 (A), 2.4.6 (AA), 3.3.2 (A))
 • Tjänsten saknar sidregioner och aria-landmarks (1.3.1 (A), 2.4.1 (A))
 • Det saknas rubriknivåer i sidornas rubrikstruktur (1.3.1 (A), 2.4.1 (A), 2.4.6 (AA))
 • Länk som tar användaren till en ny sida är inte uppmärkt. (2.4.4 (A), 3.2.1 (A))
 • Sidor har fel text i sidans titel. (2.4.2 (A))
 • Felmeddelanden saknar alert så användaren uppmärksammas på felet. Felen kan också vara otydliga (3.3.1 (A))
 • Det är inte tydligt vilken element som är i fokus om man exempelvis navigerar med tangentbordet (2.4.7 (AA))
 • Valideringsfel från inmatningsfälten anges med röd text och saknar alert så användaren uppmärksammas på felet (3.3.1 (A))
 • Länkar är inte tydligt uppmärkta. Länk som tar användaren till en ny sida är inte uppmärkt. (2.4.4 (A), 3.2.1 (A))

 

Gå till tjänsten Lastbilskalkylator. Öppnas i nytt fönster.

Den här e-tjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 

Gå till tjänsten Malus - beräkna din fordonsskatt. Öppnas i nytt fönster.

Tjänsten är planerad att åtgärdas under 2022.

 • Bildknappar för trafikslag i sidhuvud saknar alt-taggar (1.1.1 (A))
 • Fältetiketter är inte kopplade till motsvarande inamtningsfält (1.1.1 (A), 1.3.1 (A), 2.4.6 (AA), 3.3.2 (A))
 • Tjänsten saknar sidregioner (1.3.1 (A), 2.4.1 (A))
 • Det saknas rubriknivåer i sidornas rubrikstruktur och det finns tomma rubrik-taggar på felsidor (1.3.1 (A), 2.4.1 (A), 2.4.6 (AA))
 • Popup-ruta för knappen Avbryt går inte att stänga med ESC (1.4.13 (AA), 2.1.1 (A))
 • Det är inte tydligt vilken element som är i fokus om man exempelvis navigerar med tangentbordet (2.4.7 (AA))
 • Sidan språk är felaktigt angivet som engelska (3.1.1 (A))
 • Stegindikatorn har för låg kontrast (1.4.3 (AA))
 • Felmeddelanden i röda rutor har för låg kontrast (1.4.3 (AA))
 • Felmeddelanden i röda rutor innehåller en länk som inte är tydligt uppmärkt (2.4.4 (A))
 • Valideringsfel från inmatningsfälten anges med röd text och saknar alert så användaren kan uppmärksammas på felet (3.5.1 (A))
 • Popup-rutor går inte att stänga med ESC (1.4.13 (AA), 2.1.1 (A))
 • Länkar är inte tydligt markerade utan blir understrukna först när man för musen över dem (2.4.4 (A))
 • Felsidor saknar knapp för att ta sig vidare (3.2.3 (AA))

Gå till tjänsten Mottagningsbevis - beställ. Öppnas i nytt fönster.

Tjänsten är planerad att åtgärdas under 2022.

 • Bildknappar i sidhuvud saknar alt-taggar (1.1.1 (A))
 • Fältetiketter är inte kopplade till motsvarande inamtningsfält (1.1.1 (A), 1.3.1 (A), 2.4.6 (AA), 3.3.2 (A))
 • Tjänsten saknar sidregioner och aria-landmarks (1.3.1 (A), 2.4.1 (A))
 • Det saknas rubriknivåer i sidornas rubrikstruktur (1.3.1 (A), 2.4.1 (A), 2.4.6 (AA))
 • Tjänsten stödjer inte tangentbordsnavigering fullt ut (1.4.13 (AA))
 • Sidtitlar saknas i tjänsten (2.4.2 (A))
 • Sidan språk är felaktigt angivet som engelska (3.1.1 (A))
 • Länk som tar användaren till en ny sida är inte uppmärkt. (2.4.4 (A), 3.2.1 (A))
 • Felmeddelanden saknar alert så användaren uppmärksammas på felet. Felen kan också vara otydliga (3.3.1 (A))
 • Tjänsten stödjer inte tangentbordsnavigering fullt ut (1.4.13 (AA))
 • Länkar är inte tydligt uppmärkta. Länk som tar användaren till en ny sida är inte uppmärkt. (2.4.4 (A), 3.2.1 (A))
 • Det är inte tydligt vilken element som är i fokus om man exempelvis navigerar med tangentbordet (2.4.7 (AA))
 • Valideringsfel från inmatningsfälten anges med röd text och saknar alert så användaren uppmärksammas på felet (3.3.1 (A))

Gå till tjänsten Personlig skylt. Öppnas i nytt fönster.

Tjänsten är planerad att åtgärdas under 2022.

 • Bildknappar för trafikslag i sidhuvud saknar alt-taggar (1.1.1 (A))
 • Tjänsten saknar sidregioner och aria-landmärken (1.3.1 (A), 2.4.1 (A))
 • Det saknas rubriknivåer i sidornas rubrikstruktur (1.3.1 (A), 2.4.1 (A), 2.4.6 (AA))
 • All text kan inte läsas upp av skärmläsare (1.3.1 (A))
 • Användaren uppmärksammas inte på att inloggningstiden håller på att ta slut eller att användaren loggats ut (2.2.1 (A))
 • Det är inte tydligt vilken element som är i fokus om man exempelvis navigerar med tangentbordet (2.4.7 (AA))
 • Sidan språk är felaktigt angivet som engelska (3.1.1 (A))
 • Felmeddelanden saknar alert så användaren uppmärksammas på felet (3.3.1 (A))
 • Valideringsfel från inmatningsfälten anges med röd text och saknar alert så användaren uppmärksammas på felet (3.3.1 (A))
 • Användaren uppmärksammas inte på att inloggningstiden håller på att ta slut eller att användaren loggats ut (2.2.1 (A))
 • Felmeddelanden saknar alert så användaren uppmärksammas på felet (3.3.1 (A))
 • Tangentbordnavigation fungerar inte fullt ut i tjänsten (1.4.13 (AA), 2.1.1 (A), 2.4.1 (A), 3.2.1 (A), 3.2.2 (A))
 • Länkar är inte tydligt markerade utan blir understrukna först när man för musen över dem (2.4.4 (A))
 • Det är inte tydligt vilken element som är i fokus om man exempelvis navigerar med tangentbordet (2.4.7 (AA))

Gå till tjänsten Registreringsbevis - beställ. Öppnas i nytt fönster.

Den här e-tjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Logga in i tjänsten Registreringsskylt - beställ. Öppnas i nytt fönster.

Tjänsten är planerad att åtgärdas under 2022.

 • Bildknappar för trafikslag i sidhuvud saknar alt-taggar (1.1.1 (A))
 • Fältetiketter är inte kopplade till motsvarande inamtningsfält (1.1.1 (A), 1.3.1 (A), 2.4.6 (AA), 3.3.2 (A))
 • Tjänsten saknar sidregioner och aria-landmärken (1.3.1 (A), 2.4.1 (A))
 • Det saknas rubriknivåer i sidornas rubrikstruktur och det finns tomma rubrik-taggar på felsidor (1.3.1 (A), 2.4.1 (A), 2.4.6 (AA))
 • Det är inte tydligt vilken element som är i fokus om man exempelvis navigerar med tangentbordet (2.4.7 (AA))
 • Sidan språk är felaktigt angivet som engelska (3.1.1 (A))
 • Stegindikatorn har för låg kontrast (1.4.3 (AA))
 • Felmeddelanden i röda rutor har för låg kontrast (1.4.3 (AA))
 • Det är inte tydligt vilken element som är i fokus om man exempelvis navigerar med tangentbordet (2.4.7 (AA))
 • Felmeddelanden i röda rutor innehåller en länk som inte är tydligt uppmärkt (2.4.4 (A))
 • Valideringsfel från inmatningsfälten anges med röd text och saknar alert så användaren uppmärksammas på felet (3.3.1 (A))
 • Popup-rutor går inte att stänga med ESC (1.4.13 (AA), 2.1.1 (A))
 • Länkar är inte tydligt markerade utan blir understrukna först när man för musen över dem (2.4.4 (A))
 • Felsidor saknar knapp för att ta sig vidare (3.2.3 (AA))

Gå till tjänsten Skrotningsintyg - beställ. Öppnas i nytt fönster.

Strada är ett informationssystem med data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet.

Delar av tjänsterna är undantagen från lagens tillämpning - 9 § 2 p SFS - kartor som inte är avsedda för navigering.

Tjänsterna är endast är tillgängliga för slutna grupper.

Uttagswebben (STRADA)

 • Tjänsten följer inte alltid rubriknivåerna WCAG, vissa fält saknar "description" osv. Dock så är inte applikationen avsedd för tabbning. (1.3.1 (A))• Det finns viss information som enbart förmedlas med färger. Kontrasterna på dessa är för svaga för att vara tydliga. (1.4.1 (A))
 • Finns vissa brister i att delar av applikationen försvinner under den yta som man ser eller kan scrolla till om man ökar teckenstorleken. (1.4.4 (AA))
 • Det finns vissa brister i kontrasterna i applikationen(1.4.11 (AA))
 • Det finns väldigt lite utförlig text i applikationen. Men det finns idag vissa problem som uppstår om man väljer stor teckenstorlek eller ökar avstånd mellan rader/ord/stycken. (1.4.12 (AA))
 • Tabbordningen är inte logisk i alla fall (2.4.3 (A))
 • Det finns en del fält som för textinmatning där enda fokusmarkeringen är en blinkande markör. Många fält får en ljusblå ram runt sig för att visa att den är markerad, dock så har den dålig kontrast. Det samma gäller dropdowns - det aktuella valet har dålig kontrast. (2.4.7 (AA))
 • Finns inga obligatoriska fält. Vissa ledtexter är klickbara och andra är det inte. Där ett särskilt format förväntas så finns det dels en syntax beskriven i fältet innan inmatning påbörjas, men dessutom finns det logik som tolkar det inmatade. T.ex. klockslag som kan anges med eller utan avskiljande kolon. (3.3.2 (A))
 • Det finns vissa brister, men det finns hjälptexter på samtliga knappar som inte är text. (1.1.1 (A))
 • Det finns ett antal fält som saknas description i kod. Dock så finns det oftast både ledtext och hjälptext. (4.1.2 (A))
 • Det finns viss information och meddelanden som i en viss utsträckning skulle kunna anses ligga utanför fokusområdet. Dock så är dessa endast informativa snarare än felmeddelanden. (4.1.3 (AA)
 • Det finns relativt tydliga felmeddelande där detta har kunnat granskas. Dock så finns det för inmatningen inget tydligt rätt eller fel. (3.3.1 (AA))

Poliswebben (STRADA)

 • Det finns en länk till startsidan "STRADA" som varken visas som knapp eller understruken. I övrigt är denna uppfylld. Det finns väldigt lite text och inga inbakade länkar. (1.4.1 (A))
 • Brister finns gällande att texter inte får plats fullt ut. (1.4.4 (AA))
 • Vissa delar går inte att hantera med enbart tangentbord (2.1.1 (A))
 • Med undantag endast för karta och skiss så finns det en logisk tabbordning, dock med vissa brister. Avses justeras i pågående projekt(2.4.3 (A))
 • Det finns ram runt det som har tangenbordsfokus, i dropdown är aktuellt val higlightad. Dock så är kontrast för både ram och val i dropdown låg. Avses justeras i pågående projekt. (2.4.7. (AA))
 • Det finns rubriker vid fälten, men i kod saknas description. Utifrån den tilltänkta användargruppen så har detta bedömt som tillräckligt. Men är ändå en brist som borde kunna åtgärdas. (3.2.2. (A))
 • Det finns en mängd valideringar och tillhörande felmeddelanden/varningar. Dock så finns det ett par ställen där role=alert saknas. (3.3.1 (A))

Sjukvårdswebben (STRADA)

 • Det finns en länk till startsidan "STRADA" som varken visas som knapp eller understruken. I övrigt är denna uppfylld. Det finns väldigt lite text och inga inbakade länkar(1.4.1 (A)).
 • I dropdowns så är det bra konstrast på den valda värdet. Dock så är det bristfällig kontrast på t.ex. checkboxar och radiobuttons. Även ram runt textfält skulle kunna ha bättre kontrast(1.4.3 (AA)).
 • Det finns "skönhetsfel om man väljer riktigt stor text. T ex så hamnar några klarmarkeringar över rubrikerna i vänstermenyn. (1.4.4 (AA))
 • Vissa delar går inte att hantera med enbart tangentbord (2.1.1 (A))
 • Med undantag endast för karta och skiss så finns det en logisk tabbordning, dock med vissa brister. Avses justeras i pågående projekt. (2.4.3 (A))
 • Rubriker, ledtexter och hjälptexter finns som stöd. Dock saknas Headings i en viss utsträckning samt Aria-labels. (2.4.6 (AA))
 • Det finns ram runt det som har tangenbordsfokus, i dropdown är aktuellt val higlightad. Dock så är kontrast för både ram och val i dropdown låg. Avses justeras i pågående projekt. (2.4.7. (AA))
 • Det finns rubriker vid fälten, men i kod saknas description. Utifrån den tilltänkta användargruppen så har detta bedömt som tillräckligt. Men är ändå en brist som borde kunna åtgärdas. (3.2.2. (A))
 • I dropdowns så är det bra konstrast på det valda värdet. Dock så är det bristfällig kontrast på t.ex. checkboxar och radiobuttons. Även ram runt textfält skulle kunna ha bättre kontrast(1.4.3 (AA)).

 

·        

 

Gå till tjänsten Strada(olycksrapportering). Öppnas i nytt fönster.

Den här e-tjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Logga in i tjänsten Ställ av / ställ på fordon. Öppnas i nytt fönster.

Den här e-tjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Logga in i tjänsten Trängselskatt - visa uppgifter. Öppnas i nytt fönster.

Tjänsten är planerad att åtgärdas under 2022.

 • Bildknappar i sidhuvud saknar alt-taggar (1.1.1 (A))
 • Fältetiketter är inte kopplade till motsvarande inamtningsfält (1.1.1 (A), 1.3.1 (A), 2.4.6 (AA), 3.3.2 (A))
 • Tjänsten saknar sidregioner och aria-landmarks (1.3.1 (A), 2.4.1 (A))
 • Det saknas rubriknivåer i sidornas rubrikstruktur (1.3.1 (A), 2.4.1 (A), 2.4.6 (AA))
 • Sidan språk är felaktigt angivet som engelska (3.1.1 (A))
 • Felmeddelanden saknar alert så användaren uppmärksammas på felet. Felen kan också vara felaktiga (3.3.1 (A))
 • Det är inte tydligt vilken element som är i fokus om man exempelvis navigerar med tangentbordet (2.4.7 (AA))
 • Valideringsfel från inmatningsfälten anges med röd text och saknar alert så användaren uppmärksammas på felet (3.3.1 (A))
 • Det är inte tydligt vilken element som är i fokus om man exempelvis navigerar med tangentbordet (2.4.7 (AA))
 • Valideringsfel från inmatningsfälten anges med röd text och saknar alert så användaren uppmärksammas på felet (3.3.1 (A))
 • Felmeddelanden saknar alert så användaren uppmärksammas på felet. Felen kan också vara felaktiga (3.3.1 (A))

Gå till tjänsten Ursprungskontroll - ansök. Öppnas i nytt fönster.

Tjänsten är planerad att åtgärdas under 2022.

 • Bildknappar i sidhuvud saknar alt-taggar (1.1.1 (A))
 • Tjänsten saknar sidregioner och aria-landmarks (1.3.1 (A), 2.4.1 (A))
 • Sidan språk är felaktigt angivet som engelska (3.1.1 (A))
 • Felmeddelanden saknar alert så användaren uppmärksammas på felet. (3.3.1 (A))

Gå till tjänsten Ursprungskontroll - se status i ärende. Öppnas i nytt fönster.

Den här e-tjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Logga in i tjänsten Ägarbyte. Öppnas i nytt fönster.

Alla e-tjänster inom körkortsområdet till privatpersoner och företag eller organisationer.

Privatperson

Tjänsten är endast  tillgängliga för slutna grupper. Tjänsten kommer tillgänglighetsanpassas när den genomgår en omfattande översyn.

Logga in i tjänsten Riskutbildning - rapportera. Öppnas i nytt fönster.

Den här e-tjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Gå till tjänsten Brister i förarutbildning - anmäl. Öppnas i nytt fönster.

 • Text kan inte förstoras utan hjälpmedel, med hjälpmedel eller vanlig zoom uppfylls resterande krav (1.4.4 (AA))
 • Det fält eller element som är i fokus syns inte i IE när fält i formulär har fel-status och kan generellt göras tydligare (2.4.7 (AA))

Logga in i tjänsten Förlängning av högre behörighet med hälsodeklaration - ansök. Öppnas i nytt fönster.

 • Text kan inte förstoras utan hjälpmedel, med hjälpmedel eller vanlig zoom uppfylls resterande krav (1.4.4 (AA))
 • Det fält eller element som är i fokus syns inte i IE när fält i formulär har fel-status och kan generellt göras tydligare (2.4.7 (AA))

Logga in i tjänsten Handledarskap - ansök. Öppnas i nytt fönster.

 • Text kan inte förstoras utan hjälpmedel, med hjälpmedel eller vanlig zoom uppfylls resterande krav (1.4.4 (AA))
 • Det fält eller element som är i fokus syns inte i IE när fält i formulär har fel-status och kan generellt göras tydligare (2.4.7 (AA))

Gå till tjänsten Kopia på bevis om körkortstillstånd - beställ. Öppnas i nytt fönster.

 • Text kan inte förstoras utan hjälpmedel, med hjälpmedel eller vanlig zoom uppfylls resterande krav (1.4.4 (AA))
 • Det fält eller element som är i fokus syns inte i IE när fält i formulär har fel-status och kan generellt göras tydligare (2.4.7 (AA))

Logga in i tjänsten Körkortstillstånd (grupp 1) - ansök. Öppnas i nytt fönster.

 • Text kan inte förstoras utan hjälpmedel, med hjälpmedel eller vanlig zoom uppfylls resterande krav (1.4.4 (AA))
 • Det fält eller element som är i fokus syns inte i IE när fält i formulär har fel-status och kan generellt göras tydligare (2.4.7 (AA))

Logga in i tjänsten Körkortstillstånd (grupp 2 och 3) - ansök. Öppnas i nytt fönster.

 • Text kan inte förstoras utan hjälpmedel, med hjälpmedel eller vanlig zoom uppfylls resterande krav (1.4.4 (AA))
 • Det fält eller element som är i fokus syns inte i IE när fält i formulär har fel-status och kan generellt göras tydligare (2.4.7 (AA))

Gå till tjänsten Körkort - förlustanmälan. Öppnas i nytt fönster.

 • Text kan inte förstoras utan hjälpmedel, med hjälpmedel eller vanlig zoom uppfylls resterande krav (1.4.4 (AA))
 • Det fält eller element som är i fokus syns inte i IE när fält i formulär har fel-status och kan generellt göras tydligare (2.4.7 (AA))

Gå till tjänsten Körkort - ombeställning av grundhandling. Öppnas i nytt fönster.

Företag och organisationer

Tjänsten är endast  tillgängliga för slutna grupper. Tjänsten kommer tillgänglighetsanpassas när den genomgår en omfattande översyn.

Logga in i tjänsten Förarprov för gymnasieskolor och kommunal vuxenutbildning - rapportera. Öppnas i nytt fönster.

 • Text kan inte förstoras utan hjälpmedel, med hjälpmedel eller vanlig zoom uppfylls resterande krav (1.4.4 (AA))
 • Det fält eller element som är i fokus syns inte i IE när fält i formulär har fel-status och kan generellt göras tydligare (2.4.7 (AA))

Logga in i tjänsten Introduktionsutbildning - rapportera. Öppnas i nytt fönster.

 • Text kan inte förstoras utan hjälpmedel, med hjälpmedel eller vanlig zoom uppfylls resterande krav (1.4.4 (AA))
 • Det fält eller element som är i fokus syns inte i IE när fält i formulär har fel-status och kan generellt göras tydligare (2.4.7 (AA))

Logga in i tjänsten Synintyg - körkortstillstånd grupp 1 - rapportera. Öppnas i nytt fönster.

 • Text kan inte förstoras utan hjälpmedel, med hjälpmedel eller vanlig zoom uppfylls resterande krav (1.4.4 (AA))
 • Det fält eller element som är i fokus syns inte i IE när fält i formulär har fel-status och kan generellt göras tydligare (2.4.7 (AA))

Logga in i tjänsten Synintyg - förlängning med hälsodeklaration - rapportera. Öppnas i nytt fönster.

Tjänsten är endast  tillgängliga för slutna grupper. Tjänsten kommer tillgänglighetsanpassas när den genomgår en omfattande översyn.

Logga in i tjänsten Utbildare för moped, snöskoter och terränghjuling - rapportera utbildning. Öppnas i nytt fönster.

Tjänsten är endast  tillgängliga för slutna grupper. Tjänsten kommer tillgänglighetsanpassas när den genomgår en omfattande översyn.

Logga in i tjänsten Utbildning för moped klass I (AM) - rapportera. Öppnas i nytt fönster.

Tjänsten är endast  tillgängliga för slutna grupper. Tjänsten kommer tillgänglighetsanpassas när den genomgår en omfattande översyn.

Logga in i tjänsten Utbildare för moped, snöskoter och terränghjuling - sök elev. Öppnas i nytt fönster.

Blanketter

 • Text kan inte förstoras utan hjälpmedel, med hjälpmedel eller vanlig zoom uppfylls resterande krav (1.4.4 (AA))
 • Det fält eller element som är i fokus syns inte i IE när fält i formulär har fel-status och kan generellt göras tydligare (2.4.7 (AA))

Gå till tjänsten Blanketter för körkort - beställ. Öppnas i nytt fönster.

Alla e-tjänster inom yrkestrafiksområdet.

 • Text överlappar vid förstoring av textstorleken (1.4.4 (AA))
 • Vid liten skärm blir innehållet väldigt litet så att det inte går att se vad det står, inte responsivt anpassat (1.4.10 (AA)), (1.3.4 (AA))
 • Ologisk tabbordning (2.4.3 (A))
 • Användaren blir omdirigerad till en annan sida vid inaktivitet, finns ingen möjlighet att justera tidsbegränsningen (2.2.1 (A))
 • Finns ingen möjlighet att hoppa över återkommande innehåll (2.4.1 (A))
 • Alla sidor har samma sidtitel i <title>-elementet (2.4.2 (A))
 • Sidan innehåller inga landmärken, korrekt semantiskt element används inte för att formatera text, html används för att formatera innehåll, sidan med exempelbild på Excelfil saknar huvudrubrik (1.3.1 (A))
 • Inmatningsfält saknar beskrivning (1.3.1 (A)), (3.3.2 (A)), (4.2.1 (A))
 • Koden validerar inte enligt standarden HTML5 (4.1.1 (A))
 • Felmeddelanden saknar attribut aria-invalid och role=alert (3.3.1 (A)), (4.1.3 (AA))
 • Det framgår inte vilka fält som är obligatoriska på ett tydligt sätt (3.3.2 (A))
 • Felmeddelanden saknar exempel på förväntat format (3.3.3 (AA))

Gå till tjänsten Autogiro för företag. Öppnas i nytt fönster.

Den här e-tjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Gå till tjänsten Brister i förarutbildning - anmäl. Öppnas i nytt fönster.

 • Inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund i flera delar(1.4.3 (AA)).
 • De popup-rutor som finns i E-tjänsten kan inte stängas via Esc, men via Avbryt som går att använda via tangentbordet(1.4.13 (AA)).
 • Inte möjlighet att justera tidsbegränsningar för användare(2.2.1 (A)).
 • Två sidor i tjänsten saknar sidtitlar(2.4.2 (A)).
 • Sidans språk i koden är felaktigt satt till engelska( 3.1.1 (A)).
 • I flera fall saknas tydliga och klickbara fältetiketter 3.3.2 (A)
 • Vi ger inte förslag till användaren när denne skriver fel utan vi presenterar bara ett felmeddelande när fokus flyttas från inmatningsfältet(3.3.3 (AA)).
 • De popup-rutor som aktiveras i E-tjänstenläses inte upp med automatik av skärmläsaren då de blir synliga(4.1.2 (A)).

Logga in i tjänsten CEMT-tillstånd - ansök. Öppnas i nytt fönster.

 • I delar är det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund(1.4.3 (AA)).
 • Det går inte att stänga popup-fönster med Esc, men det går att tabba sig fram till Avbrytknappen och stänga på så vis(1.4.13 (AA)).
 • Användarna  kan inte justera tidsbegränsningar(2.2.1 (A)).
 • I steg 1 av 3 i tjänsten saknas flera tydliga och klickbara fältetiketter(3.3.2 (A)).
 • Förslag ges inte till användaren när denne skriver fel utan vi presenterar bara ett felmeddelande när fokus flyttas från inmatningsfältet(3.3.3 (AA)).
 • Information i progressbaren läses ej upp av skärmläsaren(4.1.2 (A)).
 • Popuprutor som får fokus känner skärmuppläsaren ej av och läser ej upp dess information. Skärmläsare upptäcker inte de felmeddelanden som visas när användaren matar in felaktig information i inmatningsfälten. Dessa felmeddelanden läses enbart upp om man håller musmarkören över dem(4.1.3 (AA)).

Logga in i tjänsten Delgivning - bekräfta. Öppnas i nytt fönster.

 • Allt innehåll som inte är text beskrivs inte med text(1.1.1 (A)).
 • I vissa delar anges inte i kod vad sidans olika delar har för roll(1.3.1 (A)).
 • I vissa delar är det för låg kontrast mellan text och bakgrund samt komponenter och grafik(1.4.3 (AA),1.4.11 (AA))
 • Det går inte att använda Esc för att stänga Popup-funktioner, men det går att stänga via tangentbordet genom att tabba sig fram till Avbryt-knappen(1.4.13 (AA)).
 • De fliksystem som finns på första sidan kan inte aktiveras/väljas med tangenttryckningar(2.1.1 (A))..
 • Användarna har inte möjlighet att justera tidsbegränsningar(2.2.1 (A)).
 • Beskrivande sidtitlar saknas(2.4.2 (A)).
 • Progressbarens info läses ej upp av skärmläsaren. De popup-rutor som finns i E-tjänsten känner skärmuppläsaren inte av när de är i fokus. Skärmläsare upptäcker inte de felmeddelanden som visas när användaren matar in felaktig information i inmatningsfälten. Dessa felmeddelanden läses enbart upp om man håller musmarkören över dem(2.5.3 (A), 4.1.2 (A)).
 • Sidans språk är felaktigt anget till engelska i koden(3.1.1 (A)).
 • Vi ger inte förslag till användaren när denne skriver fel utan vi presenterar bara ett felmeddelande när fokus flyttas från inmatningsfältet(3.3.3 (AA)).
 • E-tjänstens sidor validerar ej enligt w3c validator. Mindre fel finns(4.1.1 (A))

 

Logga in i tjänsten Fordon i yrkestrafik - anmäl/avanmäl. Öppnas i nytt fönster.

 • Fel presenteras där de uppstår men samlas inte i början av sidan(3.3.1 (A)).
 • När fel upptäcks automatiskt ges förslag på vad som förväntas men inte alltid förslag på ett förväntat korrekt format(3.3.3 (AA)).

 

Gå till tjänsten Färdskrivarkort – ansök, förnya , ersätt. Öppnas i nytt fönster.

 • I steg 6 av 7 saknas en tabellrubrik(1.3.1 (A)):
 • I delar är det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund(1.4.3 (AA)).
 • Esc fungerar inte men däremot att tabba sig fram till avbrytknappen som stänger popup-fönster(1.4.13 (AA)).
 • Användare har inte möjlighet att justera tidsbegränsningar(2.2.1 (A)).
 • I steg 4 av 7 saknas sidtitel(2.4.2 (A)).
 • Sidornas språk är felaktigt satta till engelska i koden(3.1.1 (A)).
 • I flera delar saknas tydliga och klickbara fältetiketter(3.3.2 (A)).
 • Förslag ges inte till användaren när denne skriver fel utan vi presenterar bara ett felmeddelande när fokus flyttas från inmatningsfältet(3.3.3 (AA)).
 • I steg 5 av 7 finns flera valideringsfel(4.1.1 (A)).
 • Skärmläsare känner inte av popuprutor för Avbryt samt Logga ut och läser inte upp dess information(4.1.2 (A)).

Logga in i tjänsten Förartillstånd för tredjelandsmedborgare - ansök. Öppnas i nytt fönster.

Den här e-tjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Gå till tjänsten Gemenskapstillstånd - ansök. Öppnas i nytt fönster.

 • I enstaka fall anges inte i kod vad sidans olika delar har för roll(1.3.1 (A)).
 • I vissa delar är det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund(1.4.3 (AA))).
 • Popup-rutor går inte att stänga med Esc, men man kan tabba sig fram till Avbryt och stänga på så vis(1.4.13 (AA)).
 • Användarna har inte möjlighet att justera tidsbegränsningar(2.2.1 (A))
 • Vi ger inte förslag till användaren när denne skriver fel utan vi presenterar bara ett felmeddelande när fokus flyttas från inmatningsfältet(3.3.3 (AA)).
 • Enstaka validerarfel i koden(4.1.1 (A)).
 • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel 
 • Skärmläsare känner inte av de popup-rutor som finns i E-tjänsten - Avbryt och logga ut. Bara om man klickar på t ex texten så läses den upp(4.1.2 (A), 4.1.3 (AA)).

Gå till tjänsten Komplettera ärende med dokument. Öppnas i nytt fönster.

 • Användare har inte möjlighet att justera tidsbegränsningar - automatisk utloggning efter 20 min. (2.2.1 (A)).
 • I vissa fall saknas tydliga och klickbara fältetiketter 3.3.2 (A)
 • När fel upptäcks automatiskt ges förslag på vad som förväntas men inte alltid förslag på ett förväntat korrekt format(3.3.3 (AA)).
 • Fel presenteras där de uppstår men samlas inte i början av sidan(3.3.1 (A))

Logga in i tjänsten Kontrollera status på ansökan om förarkort. Öppnas i nytt fönster.

 • I enstaka fall är det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund(1.4.3 (AA)).
 • På första sidan kan man inte aktivera sökknappen och söka via tangentbordet(2.1.1 (A)).

 

Gå till tjänsten Kontrollera trafiktillstånd. Öppnas i nytt fönster.

 • Det går inte att stänga popup-rutor viaEsc , men det går att stänga popuprutor via tangentbordet1.4.13 (AA)).
 • Användare har inte möjlighet att justera tidsbegränsningar(2.2.1 (A)).
 • I flera fall saknas tydliga och klickbara fältetiketter(3.3.2 (A)):
 • Vi ger inte förslag till användaren när denne skriver fel utan vi presenterar bara ett felmeddelande när fokus flyttas från inmatningsfältet(3.3.3 (AA)).
 • I flera fall validerar inte koden(4.1.1 (A)).
 • I steg 2 av 7 finns en Broken ARIA reference. Skärmläsaren känner inte av att popuprutor blir aktiverade(4.1.2 (A), 4.1.3 (AA)).Gå till tjänsten Kör- och vilotider - kontroll av. Öppnas i nytt fönster.

Tjänsten är planerad att åtgärdas under 2021.

 • Exempelbilder saknar ledtext, alt och aria taggar ((1.1.1 (A), (1.3.3 (A))• Fältetiketter är inte kopplade till motsvarande inamtningsfält (1.1.1 (A), 1.3.1 (A), 2.4.6 (AA), 3.3.2 (A))
 • Tjänsten saknar sidregioner och aria-landmarks (1.3.1 (A), 2.4.1 (A))
 • Det saknas rubriknivåer i sidornas rubrikstruktur (1.3.1 (A), 2.4.1 (A), 2.4.6 (AA))
 • Länk som tar användaren till en ny sida är inte uppmärkt. (2.4.4 (A), 3.2.1 (A))
 • Sidor har fel text i sidans titel. (2.4.2 (A))
 • Felmeddelanden saknar alert så användaren uppmärksammas på felet. Felen kan också vara otydliga (3.3.1 (A))
 • Det är inte tydligt vilken element som är i fokus om man exempelvis navigerar med tangentbordet (2.4.7 (AA))
 • Valideringsfel från inmatningsfälten anges med röd text och saknar alert så användaren uppmärksammas på felet (3.3.1 (A))
 • Länkar är inte tydligt uppmärkta. Länk som tar användaren till en ny sida är inte uppmärkt. (2.4.4 (A), 3.2.1 (A))

Gå till tjänsten Lastbilskalkylator. Öppnas i nytt fönster.

 • I flera delar anges inte i kod vad sidans olika delar har för roll(1.3.1 (A)).
 • I vissa delar är det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund(1.4.3 (AA)).
 • Det går inte att stänga popup-rutor via Esc, men man kan stänga popup-rutorna via tangentbordet(1.4.13 (AA)).
 • Användarna har inte möjlighet att justera tidsbegränsningar(2.2.1 (A)).
 • I enstaka fall saknas beskrivande rubriker och etiketter(2.4.6 (AA)).
 • Sidornas språk i koden är felaktigt satt till engelska(3.1.1 (A)).
 • Vi ger inte förslag till användaren nrä denne skriver fel utan presenterar bara ett felmeddelande när fokus flyttas från inmatningsfältet(3.3.3 (AA)).
 • Ett flertal valideringsfel finns(4.1.1 (A)).
 • Skärmuppläsare känner inte av de popup-rutor som finns i e-tjänsten(4.1.2 (A), 4.1.3 (AA)).

Logga in i tjänsten Mina Yrkestrafikuppgifter. Öppnas i nytt fönster.

 • I flera delar är det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund samt mellan komponenter och grafik(1.4.3 (AA), 1.4.11 (AA)).
 • Det går inte att stänga popup-rutor via Esc men det går att stänga via tangentbordet(1.4.13 (AA)).
 • På sidan Rapportör går det inte att tabba sig genom de olika radioknapparna i tabellen(2.1.1 (A)).
 • I ett fall saknas beskrivande sidtitel(2.4.2 (A)).
 • I flera fall saknas beskrivande rubrik och etiketter(2.4.6 (AA)).
 • Sidans kod är felaktigt satt till engelska i koden(3.1.1 (A)).
 • I ett flertal fall saknas tydliga och klickbara fältetiketter(3.3.2 (A)).
 • Tjänsten har ett flertal valideringsfel(4.1.1 (A)).
 • Skärmläsaren känner inte av popup-rutor(4.1.2 (A), 4.1.3 (AA)).

Logga in i tjänsten Rapportera uppgifter om besiktning av taxameterutrustning. Öppnas i nytt fönster.

 • I flera fall är det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund 1.4.3 (AA)
 • Det fungerar inte att stänga av popup-rutor med Esc, men man kan stänga dessa via tangentbordet(1.4.13 (AA)).
 • Användarna har inte möjlighet att justera tidsbegränsningar(2.2.1 (A)).
 • Sidans språk är felaktigt satt till engelska i koden(3.1.1 (A)).
 • I ett fall saknas tydlig och klickbar fältetikett(3.3.2 (A)).
 • Förslag ges inte till användaren när denne skriver fel utan vi presenterar bara ett felmeddelande när fokus flyttas från inmatningsfältet(3.3.3 (AA)).
 • Enstaka valideringsfel(4.1.1 (A)).
 • Skärmläsare känner inte av popup-rutor när de aktiveras(4.1.2 (A), 4.1.3 (AA)). 

Logga in i tjänsten Specialtillstånd - ansök. Öppnas i nytt fönster.

 • I enstaka delar är det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund 1.4.3 (AA)
 • Det går inte att stänga popup-rutor via Esc, men det går att stänga via tangentbordet(1.4.13 (AA)).
 • I enstaka fall saknas tydlig och klickbara fältetikett 3.3.2 (A)
 • Vi ger inte förslag till användaren när denne skriver fel utan vi presenterar bara ett felmeddelande när fokus flyttas från inmatningsfältet(3.3.3 (AA)).
 • I ett fall validerar inte koden(4.1.1 (A)).
 • Skärmläsare upptäcker inte de felmeddelanden som visas när användaren matar in felaktig information i inmatningsfälten. Dessa felmeddelanden läses enbart upp om man håller musmarkören över dem. På första sidan får man upp en popup-ruta med begreppsförklaring. Skärmläsaren klarar inte av att läsa upp informationen(4.1.2 (A), 4.1.3 (AA)).

Gå till tjänsten Säkerhetskod - beställ. Öppnas i nytt fönster.

 • I vissa delar är inte kontrasten mellan text och bakgrund samt komponenter och grafik tillräcklig(1.4.3 (AA), 1.4.11 (AA)).
 • Popup kan inte stängas via Esc(1.4.13 (AA)).
 • Enda tidsbegränsning är automatisk utloggning efter 20 min. Användaren kan ej påverka det(2.2.1 (A)).
 • Sidtitlar saknas i flera fall(2.4.2 (A))
 • Tydliga beskrivande rubriker och etiketter saknas i vissa fall(2.4.6 (AA), 4.1.2 (A))
 • Röststyrning - enstaka delar läses inte upp om man håller musmarkören över den( 2.5.3 (A)).
 • Sidornas språk är felaktigt angivet som engelska i koden(3.1.1 (A)). 
 • I delar saknas tydliga och klickbara fältetiketter(3.3.2 (A))
 • Förslag ges inte till användaren när denne skriver fel. Endast ett felmeddelande presenteras när fokus flyttas från inmatningsfältet(3.3.3 (AA)).
 • I enstaka fall validerar inte koden(4.1.1 (A)). 
 • De popup-rutor som finns i E-tjänsten kommer inte i fokus och skärmläsare känner inte av dem alls(4.1.3 (AA)).

Logga in i tjänsten Taxiförarlegitimation - ansök. Förhandsbesked taxiförarlegitimation - ansök. Öppnas i nytt fönster.

 • I delar är det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund(1.4.3 (AA)).
 • Esc fungerar inte på popuprutorna Avbryt och logga ut, men det går att stänga dem via tangentbordet(1.4.13 (AA)).
 • Användare har inte möjlighet att justera tidsbegränsningar(2.2.1 (A)).
 • Vi ger inte förslag till användaren när denne skriver fel utan vi presenterar bara ett felmeddelande när fokus flyttas från inmatningsfältet(3.3.3 (AA)).
 • Koden validerar inte i enstaka fall(4.1.1 (A)).
 • Skärmläsaren känner inte av när popup-rutor blir aktiva och visas(4.1.2 (A)).

Gå till tjänsten Taxiförarlegitimation - förlustanmäl. Öppnas i nytt fönster.

 • Det går inte att stänga av popup-rutor med Esc, men det går att stänga via tangentbordet( 1.4.13 (AA)).
 • Användare har inte möjlighet att justera tidsbegränsningar(2.2.1 (A)).
 • Enstaka beskrivande sidtitlar saknas(2.4.2 (A)).
 • Sidans språk i koden är felaktigt satt till engelska(3.1.1 (A)).
 • I enstaka fall validerar inte koden(4.1.1 (A)).
 • Skärmläsare känner inte av de popup-rutor som finns och blir aktiva. Enbart om man håller musen över info i dem så känner den av dem, men inte när de blir aktiva och poppar upp(4.1.2 (A)).

Logga in i tjänsten Taxiförarlegitimation – Ogiltigförklaring på egen begäran. Öppnas i nytt fönster.

 • I enstaka fall är det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund(1.4.3 (AA)).
 • Popup-funktioner går inte att stänga via Esc, men det går att stänga via tangentbordet(1.4.13 (AA)).
 • Användare har inte möjlighet att justera tidsbegränsningar(2.2.1 (A)).
 • Titel saknas på enstaka sida(2.4.2 (A), 4.1.1 (A)).
 • På enstaka sida saknas beskrivande rubriker och etiketter(2.4.6 (AA)).
 • Sidornas språk i koden är felaktigt satt till engelska(3.1.1 (A)).
 • Skärmläsare läser inte upp info i popoup-rutor(4.1.2 (A), 4.1.3 (AA)).

Logga in i tjänsten Taxiförarlegitimation - ombeställning av grundhandling. Öppnas i nytt fönster.

 • Allt innehåll som inte är text beskrivs inte med text(1.1.1 (A))
 • I enstaka fall anges inte i kod vad sidans olika delar har för roll 1.3.1 (A)
 • I delar av tjänsten är det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund 1.4.3 (AA)
 • Det är inte möjligt för användare att justera tidsbegränsningar(2.2.1 (A)).
 • I flera delar validerar inte koden(4.1.1 (A)).

Logga in i tjänsten Utbildning för yrkesförarkompetens - rapportera. Öppnas i nytt fönster.

 • I flera delar är det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund(1.4.3 (AA))
 • Popup-rutor går inte att stänga via Esc, men det går att stänga via tangentbordet(1.4.13 (AA))
 • Användarna har inte möjlighet att justera tidsbegränsningar(2.2.1 (A))
 • Vi ger inte förslag till användaren när denne skriver fel utan vi presenterar bara ett felmeddelande när fokus flyttas från inmatningsfältet(3.3.3 (AA)).
 • Enstaka valideringsfel(4.1.1 (A)).
 • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel 4.1.2 (A)
 • Skärmläsaren känner inte av de felmeddelanden som visas när man ej anger uppgifter eller felaktiga uppgifter. Vidare känner den inte av information vissa meddelanden(4.1.2 (A)). 

Logga in i tjänsten Utbyte av trafikansvarig eller annan personal. Öppnas i nytt fönster.

 • I delar är det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund(1.4.3 (AA)).
 • Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla 1.4.13 (AA)
 • Det fungerar inte att stänga popup-rutor med Esc, men man kan stänga via tangentbordet(1.4.13 (AA)).
 • Användare har inte möjlighet att justera tidsbegränsningar(2.2.1 (A)).
 • Beskrivande sidtitel saknas i steg 3 av 5(2.4.2 (A)).
 • Sidans språk är felaktigt satt till engelska i koden(3.1.1 (A)).
 • I steg 2 och 3 saknas flera tydliga och klickbara fältetiketter(3.3.2 (A)).
 • Vi ger inte förslag till användaren när denne skriver fel utan vi presenterar bara ett felmeddelande när fokus flyttas från inmatningsfältet(3.3.3 (AA)).
 • Det finns flera valideringsfel(4.1.1 (A)).
 • Skärmläsaren känner inte av popup-rutor som finns och läser inte upp dess information(4.1.2 (A), 4.1.3 (AA)).

Gå till tjänsten Waybill/Interbus Waybill - ansök. Öppnas i nytt fönster.

 • I iPhone 8 ser man inte alla rubriker och värden i tabellen på sid 3 av 5 i stående orientering samt på sidan 4 av 5(1.3.4 (AA)).
 • I flera fall är det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund(1.4.3 (AA)).
 • Det går inte att stänga popup-rutor via Esc, men det går att stänga via tangentbordet(1.4.13 (AA)).
 • Det är inte möjligt för användare att justera tidsbegränsningar(2.2.1 (A)).
 • I flera fall saknas tydliga och klickbara fältetiketter(3.3.2 (A)).
 • Vi ger inte förslag till användaren när denne skriver fel utan vi presenterar bara ett felmeddelande när fokus flyttas från inmatningsfältet(3.3.3 (AA))
 • Skärmläsaren känner inte av popup-rutor(4.1.3 (AA)).

Logga in i tjänsten Återkallelse av yrkestrafiktillstånd eller taxitrafiktillstånd på egen begäran. Öppnas i nytt fönster.