Tillgänglighetsredogörelse för transportstyrelsen.se

Transportstyrelsen står bakom den här webbplatsen. Den här sidan beskriver hur transportstyrelsen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om det finns information på transportstyrelsen.se som du behöver och som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss.

Meddela Transportstyrelsen att du behöver få information i ett alternativt format 

Du kan också ringa oss på 0771 – 503 503.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt i våra e-tjänster

Redogörelse för våra e-tjänster är publicerad separat.

Tillgänglighetsredogörelse för Transportstyrelsens e-tjänster 

Oskäligt betungande anpassning

Transportstyrelsen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Transportstyrelsens har en stor mängd e-tjänster och det krävs ett omfattande arbete för att åtgärda samtliga. Alla e-tjänster uppfyller därför inte kraven i nuläget. Arbete pågår.
  • Transportstyrelsens har en stor mängd blanketter och det krävs ett omfattande arbete för att åtgärda samtliga. Alla blanketter uppfyller därför inte kraven i nuläget. Arbete pågår.
  • Transportstyrelsens har en stor mängd föreskrifter och det krävs ett omfattande arbete för att åtgärda samtliga. Alla föreskrifter uppfyller därför inte kraven i nuläget. Arbete pågår.
  • Transportstyrelsens har en stor mängd dokument och det krävs ett omfattande arbete för att åtgärda samtliga. Alla dokument uppfyller därför inte kraven i nuläget. Arbete pågår.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av transportstyrelsen.se

Senaste bedömningen gjordes den 27 maj 2021.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!