Behandling av personuppgifter i sociala medier

Transportstyrelsen är personuppgiftsansvarig på Facebook, Linkedin och You Tube för de inlägg vi publicerar och för andra användares publiceringar på våra sidor. För Twitter är Transportstyrelsen personuppgiftsansvarig för myndighetens egna inlägg. De sociala medieplattformarna är personuppgiftsansvariga för användarnas personuppgifter.

Ändamålet med Transportstyrelsens behandling av personuppgifter i sociala medier är att informera om vår verksamhet. Den rättsliga grunden för behandlingen är att vi utför en uppgift av allmänt intresse.

Inlägg som görs på våra sociala kanaler blir allmänna handlingar. De kan läsas av andra och kan bli tillgängliga via sökmotorer. Inläggen kan också komma att sparas av oss.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!