Webbläsare

Vår webbplats visas allra bäst i en webbläsare som har stöd för nedan angivna standarder.

Vi har strävat efter att bygga vår webbplats i enlighet med riktlinjerna i Post- och telestyrelsens vägledning för webbutveckling. Vi använder XHTML 1.0 Transitional för vårt innehåll och styr hur det presenteras via Cascading Style Sheets (CSS) 2.1.