Nej, vid ägarbyte visas endast köparens namn och i de fall det är en skyddad personuppgift skriver vi "Köpare är PERSONUPPGIFT SKYDDAD".