Kalendarium för internationellt arbete

Transportstyrelsen deltar i många olika internationella kommitter, organ och församlingar inom luftfartsområdet. Här redovisas de möten där vi medverkar. Mer utförlig information om respektive möte fås genom mötets kontaktperson.

Beskrivning av internationella kommitter, organ och församlingar inom luftfartsområdet

Datum Möte med länk till mötesinformation Beskrivning av organisation Kontaktperson
29 april - 3 maj 2013

ICAO, AOS WG (Montreal)

ICAO

Roland Burman

7 maj 2013

ECAC DGCA

 

Helene Jansson Saxe

15 maj 2013

GASR WG (Sverige)

 

Roland Burman

16 maj 2013

Eurocontrol Provisional Council 

 

Lars-Eric Blad

5-6 juni 2013

EU AVSEC Committee 

  Jessica Henriksson
5 juni 2013

European Aviation Safety Agency Management Board 

  Magnus Molitor
11-12 juni 2013

EU Kommittén för det gemensamma luftrummet (Single Sky Committee - SSC

  Anne-Marie Ragnarsson
18 juni 2013

ECAC/EMTO

 

Helene Jansson Saxe

25 juni 2013

Danskt-Svenskt luftrum (Funktionellt luftrumsblock FAB) styrelse

  Lars-Eric Blad
25-27juni 2013

Air Safety Committee 

  Matti Riikonen
26-27 juni 2013

NOLU 

  Helene Jansson Saxe
3 juli 2013

EASA RAG (Köln) 

  Helene Jansson Saxe
10-11 juli 2013

EU EASA Committee 

  Helene Jansson Saxe
11-12 juli 2013

EU AVSEC Committee 

 

Jessica Henriksson

29 augusti - 2 september 2013

ECAC DGCA

 

Helene Jansson Saxe 

3 september 2013

Danskt-Svenskt luftrum (Funktionellt luftrumsblock FAB) styrelse

  Lars-Eric Blad
18-19 september 2013 EU AVSEC Committee   Jessica Henriksson
24 september 2013

European Aviation Safety Agency Management Board

  Magnus Molitor
24 september - 4 oktober 2013

ICAO generalförsamling

  Helene Jansson Saxe
1-3 oktober 2013

EU EASA Committee 

  Helene Jansson Saxe
22-23 oktober 2013

EU Kommittén för det gemensamma luftrummet (Single Sky Committee - SSC

  Anne-Marie Ragnarsson
4-8 november 2013

ICAO, AOS WG (Sverige)

  Roland Burman
19-21 november 2013

Air Safety Committee

  Matti Riikonen
20-21 november 2013 EU AVSEC Committee   Jessica Henriksson
25-28 november 2013 ICAO European Air Navigation Planning Group (EANPG)   Anne-Marie Ragnarsson
26 november 2013

Danskt-Svenskt luftrum (Funktionellt luftrumsblock FAB) styrelse

  Lars-Eric Blad
2-12 december 2013 Aerodrome Panel Working Group   Tomas Olsson
3-4 december 2013 Eurocontrol Provisional Council   Lars-Eric Blad
9-10 december 2013

European Aviation Safety Agency Management Board

  Magnus Molitor
11-12 december 2013 EU EASA Committee   Helene Jansson Saxe
17-18 december 2013

EU Kommittén för det gemensamma luftrummet (Single Sky Committee - SSC

  Anne-Marie Ragnarsson