Registerkontroll

Registerkontroll kan utgöra en del av den säkerhetsprövning som ska göras innan en person deltar i säkerhetskänslig verksamhet.

Säkerhetspolisen genomför registerkontroll av personer som innehar befattningar i säkerhetsklass. Verksamhetsutövare ansöker om registerkontroll hos Säkerhetspolisen via Transportstyrelsen.

Registerkontrollen omfattar uppgifter som hämtas från belastningsregistret, misstankeregistret samt uppgifter som behandlas med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Anmälan om kontaktpersoner för registerkontroll

Det är bara sådana personer hos verksamhetsutövaren som anmälts som kontaktpersoner som är behöriga att hantera och skicka in ansökan om registerkontroll. Blankett för anmälan av sådana kontaktpersoner finner du under relaterad information.

Ansökan om registerkontroll

Observera att Transportstyrelsen måste ha meddelat beslut om placering av befattningen i säkerhetsklass, innan kontaktpersonen skickar in ansökan om registerkontroll.

Ansökan om registerkontroll ska innehålla:

  • Transportstyrelsens blankett Upplysning i samband med framställan om registerkontroll. En blankett kan användas för flera personer.
  • Säkerhetspolisens blankett för framställan om registerkontroll. Använd en blankett per person som ska genomgå registerkontroll. I rutan "kontrollorsak" ska arbetsuppgifterna beskrivas tydligt. Befattningen ska anges i rutan "Yrke/titel".
  • Säkerhetspolisens blankett Särskild personutredning, om registerkontrollen avser en person i en befattning som är placerad i säkerhetsklass 2. Använd en blankett per person som ska genomgå registerkontroll.

Utfall vid registerkontroll

Registerkontrollen pågår så länge som personen innehar en befattning i säkerhetsklass. Vid utfall i samband med registerkontroll kommer Transportstyrelsen meddelas om detta och ta kontakt med verksamhetsutövaren.

Upphörande av registerkontroll

Det är viktigt att verksamhetsutövaren anmäler om en person inte längre ska ha en säkerhetsklassad befattning, detta för att registerkontrollen ska upphöra. Vid avanmälan ska Säkerhetspolisens blankett för upphörande av registerkontroll användas och skickas till Transportstyrelsen. Länk till blanketten finner du under relaterad information.

Förändrad säkerhetsklass eller kontrollorsak

Om en befattning ändras t.ex. om kontrollorsaken eller säkerhetsklassen ändras, ska en ny ansökan om registerkontroll skickas in. Tidigare registerkontroll ska också avanmälas.

Ansökningar och anmälningar ska skickas in till Transportstyrelsen.

Observera att om underlaget innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ansvarar verksamhetsutövaren för att underlaget skickas med lämpligt säkerhetsskydd (för kontaktuppgifter, se Säkerhetsskydd).

Transportstyrelsen ansvarar även för att göra framställningar om registerkontroll av personer som ska anställas för vissa tjänster inom luftfartsskyddet. Du kan läsa mer om detta under Registerkontroll inom luftfartsskyddet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!