Överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

Från och med den 1 januari 2021 kompletteras säkerhetsskyddslagstiftningen med nya bestämmelser som gäller överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet. Ett antal nya krav införs som riktas mot den som vill sälja eller på annat sätt överlåta säkerhetskänslig verksamhet.

Vad ska göras?

En särskild säkerhetsskyddsbedömning och en lämplighetsprövning ska genomföras om ni avser överlåta:

  • hela eller delar av den säkerhetskänsliga verksamheten eller,
  • egendom som har betydelse för Sveriges säkerhet eller ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd

Om det i lämplighetsprövningen framkommer att överlåtelsen är olämplig från säkerhetsskyddssynpunkt så får den inte genomföras. Om ni istället kommer fram till att överlåtelsen inte är olämplig ska ni inleda ett samråd med Säkerhetspolisen.

Verksamhetsutövaren ska även skicka en kopia på anmälan till Transportstyrelsen.

Observera att om underlaget innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ansvarar verksamhetsutövaren för att underlaget skickas med lämpligt säkerhetsskydd.

Se kontaktuppgifter på sidan om säkerhetsskydd

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!