Fysisk säkerhet

Fysisk säkerhet ska skydda mot att obehöriga får tillträde till platser där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller där säkerhetskänslig verksamhet i övrigt bedrivs. Fysisk säkerhet syftar också till att förebygga skadlig inverkan på säkerhetskänslig verksamhet.

Hur den fysiska säkerheten ska utformas beror på vad som ska skyddas, vilka sårbarheter man vill motverka och vilken hotbild åtgärderna ska dimensioneras för (se Säkerhetsskyddsanalys). Den fysiska säkerheten består av olika komponenter som tillsammans ska upprätta den nivå av skydd som krävs.

  • Upptäckande säkerhetsskyddsåtgärder: Exempel på upptäckande åtgärder är bevakning och tekniska övervakningssystem så som larmanordningar och kameraövervakning.
  • Försvårande säkerhetsskyddsåtgärder kan vara dels sådana som fördröjer angriparen, dels sådana som minskar skadorna av ett angrepp. Exempel på sådana åtgärder är stängsel, system för inpassering, fordonshinder, skalskydd och avlyssningsskyddade rum.
  • Hanterande säkerhetsskyddsåtgärder är sådana som stoppar en angripare, till exempel bevakningspersonal eller polis.

Mer information

Som stöd i arbetet med fysisk säkerhet har Säkerhetspolisen tagit fram en vägledning som du finner genom länken under relaterad information.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!