Regleringsbrev och instruktion

I regleringsbrevet har regeringen beslutat om vad som ska gälla för Transportstyrelsen under budgetåret.