Vägtrafik och covid-19

På den här sidan hittar du länkar till den information som Transportstyrelsen har kopplat till vägtrafik och covid-19.

Transportstyrelsen förlänger tillfälliga regler för teoriprov (2020-09-25)

Fakturering av pausade avgifter påbörjas (2020-08-24)

Förlängd inställelsetid för kontrollbesiktning (2020-06-02)

Påverkan på yrkestrafiken av EU-förordning om undantag (2020-06-01)

Körkort och coronaviruset (2020-06-01)

Inget fortsatt undantag från kör- och vilotidsreglerna (2020-05-25)

Tillfälligt stopp för firande på studentflak (2020-05-14)

Transportstyrelsen förlänger tillfälligt perioden för prov i yrkeskunnande för gods och buss (2020-04-30)

Förändrat undantag från förordningen om kör- och vilotider med anledning av covid-19-pandemin (2020-04-09)

Avgiftsåtgärder för delar av vägtrafikens aktörer (2020-04-01)

Transportstyrelsen förlänger giltighetstiden för förarprov, behörighet B (2020-03-27)

Transportstyrelsen skjuter upp dubbdäcksförbud (2020-03-25)

På grund av situationen med coronaviruset (covid-19) i Sverige kan det vara svårt att få en läkartid (2020-03-20)

Funderar du över din kontrollbesiktning med anledning av coronaviruset? (2020-03-20)

Information om förarutbildning på distans med anledning av coronaviruset (2020-03-20, uppdaterad 2020-04-01)

Transportstyrelsen beslutar om undantag från förordningen om kör- och vilotider med anledning av covid-19 pandemin (2020-03-16)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!