Samlad information gällande coronaviruset (covid-19)

Coronaviruset påverkar oss alla, och Transportstyrelsen följer noga händelseutvecklingen. På den här samlingssidan hittar du länkar till den information som Transportstyrelsen har kopplat till detta. 

Transportstyrelsens utgångspunkt är att vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter. Transportstyrelsen har aktiverat sin krisorganisation för att lättare skapa en gemensam inriktning för vilka åtgärder och prioriteringar vi ska göra. Det gör att vi kan följa händelseutvecklingen avseende coronaviruset kontinuerligt, och anpassa våra åtgärder löpande utifrån aktuell lägesbild.

Generell information

Våra receptioner och kontor är stängda för besökare (2020-03-23)

Längre svarstider än normalt i våra kundtjänster (2020-03-19)

Tillfälligt förbud mot resor till Sverige med anledning av Covid-19 (2020-03-19) 

Vägtrafik

Avgiftsåtgärder för delar av vägtrafikens aktörer (2020-04-01)

Transportstyrelsen förlänger giltighetstiden för förarprov, behörighet B (2020-03-27)

Transportstyrelsen skjuter upp dubbdäcksförbud (2020-03-25)

På grund av situationen med coronaviruset (covid-19) i Sverige kan det vara svårt att få en läkartid (2020-03-20)

Funderar du över din kontrollbesiktning med anledning av coronaviruset? (2020-03-20)

Information om förarutbildning på distans med anledning av coronaviruset (2020-03-20, uppdaterad 2020-04-01)

Transportstyrelsen beslutar om undantag från förordningen om kör- och vilotider med anledning av covid-19 pandemin (2020-03-16)

Luftfart

Beslut om undantag från kraven om förhandsgodkännande av ändringar i utbildningsprogram i syfte att minska smittspridning (gäller utbildningsorganisationer ATO) (2020-03-16)

EASA – COVID-19 Guidance on Management of Crew Members (2020-03-27)

Flygförbud över Älvsjömässan (2020-03-27)

EASAs Safety Directives (2020-03-23)

Interim guidance on Aircraft Cleaning and Disinfection (2020-03-23)

Avgiftsåtgärder för att underlätta för flygbranschen (2020-03-20)

Förlängning av farligt gods-utbildningars giltighet för andra än flygplan- och helikopteroperatörer (2020-03-20)

Notifiering om undantag (2020-03-18)

Krav på desinficering av flyg till och från högriskdestinationer (2020-03-13)

Stopp för flygningar mellan Sverige och Iran på grund av coronavirus (2020-03-02)

Sjöfart 

Swedish measures due to the impact of COVID-19 (2020-03-31)

Förlänger giltighetstiden för sjömäns behörigheter och fartygs certifikat (2020-03-27)

Avgiftsåtgärder för att underlätta för sjöfarten (2020-03-26)

Covid-19 related actions and measures – information from the Swedish Transport Agency as regards shipping (2020-03-19)

Järnväg

Så påverkas regelbundna kontroller av kunskaper för kompletterande intyg av covid-19 (2020-04-02)

Så påverkas regelbundna hälsokontroller av covid-19 (2020-04-01)

Transportstyrelsen förenklar tillfälligt förlängningen av tidsbegränsade godkännanden för fordon och anläggningar (2020-04-01)

Kör- och vilotider för spårtrafik (2020-03-31)

Hantering av ändringar i säkerhetsstyrningssystem (2020-03-31)

Begränsade tillsynsaktiviteter (2020-03-31)

Avgiftsåtgärder för att underlätta för järnvägens aktörer (2020-03-27)

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!