Brexits påverkan på yrkestrafikområdet

Brexit påverkar hela EU, bland annat dig som är verksam inom yrkestrafikområdet. 

Storbritannien har lämnat EU. Från och med den 1 januari 2021 gäller ett nytt handels- och samarbetsavtal mellan och EU och Storbritannien.

Kör- och vilotider samt färdskrivare

Förare som utför transporter i Storbritannien omfattas av samma bestämmelser för kör- och vilotider samt krav på färdskrivare som transporter inom EU.

Vägarbetstid

Förare som utför transporter i Storbritannien omfattas av samma bestämmelser för vägarbetstid som transporter inom EU.

Tillstånd

Ett svenskt företag som har ett giltigt gemenskapstillstånd för gods- eller persontransporter får även fortsättningsvis bedriva transporter inom Storbritannien.

Transportföretagets gemenskapstillstånd eller en bestyrkt kopia av tillståndet ska alltid finnas med i fordonet.

Tillåtna godstransporter

Transportörer från Sverige får (under förutsättning att gemenskapstillstånd finns) utföra högst två transporter inom Storbritannien, efter att där ha lossat internationellt inkommande gods från EU. Dessa ska ske inom sju dagar från lossningstillfället.

Därefter måste transportören lämna Storbritannien, lastad eller olastad.

Yrkesförarkompetens

För att få köra kommersiella gods- och persontransporter med fordon över 3,5 ton inom EU och Storbritannien krävs ett giltigt yrkeskompetensbevis.

Internationella persontransporter med buss

Det finns flera rättsakter som styr vad som gäller för sådana internationella persontransporter som berör både EUs och Storbritanniens territorier. Det innebär bland annat att det krävs olika kontrolldokument beroende på vilken typ av transport det är som utförs.

Mer om Brexits påverkan på busstrafik utanför EU/EES.

Erkännande av yrkeskvalifikationer (t.ex. taxiförarlegitimation)

På grund av EU-medlemskapet och deltagandet i EU:s inre marknad kunde brittiska medborgare och EU-medborgare som innehar en yrkeskvalifikation från Storbritannien tidigare utnyttja ett förenklat, och i vissa fall automatiskt, system för erkännande av yrkeskvalifikationer i andra EU-länder.

Från och med den 1 januari 2021 måste brittiska medborgare, oavsett var de har förvärvat sina kvalifikationer, och EU-medborgare med kvalifikationer som förvärvats i Storbritannien, i allmänhet få sina kvalifikationer erkända i den berörda medlemsstaten på grundval av de befintliga individuella bestämmelserna i varje land som är tillämpliga på tredjelandsmedborgares kvalifikationer när övergångsperioden löper ut.

Mer information om Brexit finns att läsa på Regeringens webbplats.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!