För dig som är pilot med brittiskt certifikat

Storbritanniens utträde ur EU kommer att innebära förändringar och det är nödvändigt att alla berörda aktörer förbereder sig för detta. Ett utträdesavtal har förhandlats fram mellan EU och Storbritannien som garanterar ett ordnat brittiskt utträde, det har dock inte godkänts av det brittiska parlamentet. Det oklara läget gör att det finns en risk för ett utträde utan avtal.

EU:s stats- och regeringschefer har den 10 april beslutat att gå med på att förlänga Storbritanniens förhandlingsperiod. Storbritanniens utträde ur EU skjuts upp för att Storbritannien ska kunna godkänna utträdesavtalet. Landet har därmed till och med 31 oktober på sig att godkänna utträdesavtalet. Om avtalet godkänns tidigare lämnar landet EU följande månad.

I händelse av ett Brexit utan ett godkänt utträdesavtal kommer brittiskt utfärdade certifikat att betraktas som tredjelandscertifikat. Det innebär att du inte får flyga luftfartyg som är registrerade i ett EASA-land, t.ex. svenska luftfartyg (SE-registrerade), efter detta datum. För att kunna fortsätta flyga luftfartyg registrerade i ett EASA-land från och med utträdesdatum för brexit har du två möjligheter.

  • Föra över ditt certifikat till något EASA-land innan utträdesdatum, eller
  • Validera ditt UK-certifikat hos ett EASA-land, från och med utträdesdatum

En överföring innebär att du byter din certifikatutfärdande myndighet från UK CAA till en annan myndighet i ett EASA-land. Denna process kräver ingenting extra i form av examinationer utan det finns ett ömsesidigt erkännande av certifikat mellan medlemsländerna. Eftersom detta är en process mellan medlemsländer går den bara att utnyttja fram till och med utträdesdatum. Det finns dock två saker som är värt att belysa

  1. I det fall du har något undantag i ditt certifikat eller medicinska intyg i dag som inte accepteras av oss kan det medföra att du blir nekad en överföring.
  2. Det är upp till det land som du överför till att välja om de accepterar en överföring i det fall handläggningstiden går över utträdesdatum för brexit så länge ansökan inkommit dessförinnan. Transportstyrelsen har valt att acceptera detta.

En validering innebär att du har kvar ditt UK-certifikat och ansöker hos ett EASA-land om att få ett certifikat utfärdat på grundval av ditt UK-certifikat. Denna process kan innebära krav i form av examinationer. Det innebär också att du hela tiden måste hålla ditt UK-certifikat, och relevanta behörigheter, giltiga. Du kan endast få en validering på maximalt ett år. Den kan dock förlängas en gång, under förutsättning att du påbörjat en process med att konvertera ditt certifikat till ett fullvärdigt EASA-certifikat.

Rekommendation

Vår rekommendation är att ansöka om överföring av ditt certifikat så snart som möjligt. En överföringsprocess kan ta flera veckor i kalendertid att genomföra. Detta beror på att det även är handläggningstider hos den myndighet man lämnar som mottagande myndighet inte råder över. Du har möjlighet att söka om överföring till vilket EASA-land som helst, även om du flyger åt ett flygföretag med svenskt AOC.

Om du avser validera ditt brittiska certifikat, alltså behålla det brittiska men få en svensk validering, går det att göra tidigast efter brexit. Dock rekommenderar vi dig att redan nu genomföra ansökan om en validering. Detta för att snabba på handläggningsprocessen om vi redan vid tillfället för brexit har tillgång till ansökningshandlingarna.

För dig som för närvarande genomgår pilotutbildning i Storbritannien

I händelse av ett brexit utan ett godkänt utträdesavtal kommer all utbildning som genomförs i Storbritannien att betraktas som genomförd i tredje land. Det innebär att den utbildningen inte kan tillgodoräknas mot ett EASA-certifikat. Om du har för avsikt att i slutändan erhålla ett EASA-certifikat måste du därför innan Storbritanniens utträde antingen byta flygskola till ett annat EASA-land eller slutföra utbildningen och ansöka om certifikat i ett EASA-land.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Relaterad information